Ett får vid Kruppa fäbod, som skadats i strupen av varg, måste avlivas. Ansökningen om skyddsjakt på varg avslogs. Nu vill JRF att de som beslutar om vargjakt ska få nya direktiv.
Ett får vid Kruppa fäbod, som skadats i strupen av varg, måste avlivas. Ansökningen om skyddsjakt på varg avslogs. Nu vill JRF att de som beslutar om vargjakt ska få nya direktiv.

JRF vill ha akut skyddsjakt på varg

Det behövs omedelbara insatser för att begränsa rovdjurens framfart, skriver Jägarnas Riksförbund (JRF) till regeringen. Det finns ett akut behov av vargjakt i de hårdast drabbade områdena, konstaterar JRF. Dessutom bör åteljakt på björn tillåtas redan under den nu pågående björnjakten.

Den 24 september ska riksdagens miljö- och jordbruksutskott ta ställning till rovdjurspropositionen, som bland annat innebär vargjakt. Men JRF pekar på att både Naturvårdsverket och länsstyrelserna hittills har varit alldeles för återhållsamma. Det gäller både akuta skyddsjaktsansökningar efter rovdjursangrepp mot tamdjur och licenskvoterna i björn- och lojakten.
– Jägarnas Riksförbund ser med mycket stor oro på den senaste tidens vargattacker på tamboskap och hundar, kommenterar Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent.

Omotiverad försiktighet
Samtliga rovdjursarter har nått och passerat antalet för de nationella målen. Därför är försiktigheten när det gäller skyddsjakt omotiverad, anser JRF.
– Vi kräver därför omgående snabba och akuta insatser för att begränsa de stora rovdjurens skadeverkningar. Det gäller framför allt vargen, vars skador uppfattas som ”lustmord” och hårt drabbar enskilda människor, tillägger Ulf Kallin.

Fyra snabba åtgärder behövs
Det krävs nu fyra snabba åtgärder, skriver JRF till regeringen.
• Omgående beslut om akut skyddsjakt på varg inom de hårdast drabbade områdena.
• Omedelbart införande av åteljakt på björn. Redan under den nu pågående björnjakten bör det få skjutas fler björnar än de 243 som kvoten sattes till för 2009.
• När tilldelningen för lojakten i mars 2010 bestäms ska kvoterna stå i proportion till antalet lodjur i de lokala stammarna. Dessutom bör lokvoten för ett län stå i förhållande till hur stort det totala rovdjurstrycket är regionalt sett.
• De tjänstemän som beslutar om skyddsjakt på rovdjur ska genast få nya direktiv. De bör ta största möjliga hänsyn till dem som drabbats av rovdjursangrepp. Som det är nu blir resultatet av handläggningen av enskilda ärenden för olika i landet.