Licensbefriade ljuddämpare, utökad vapengarderob, slopade femårslicenser och stopp för överimplementering av EU:s vapendirektiv i svensk vapenlagstiftning. Det är budskapet från dagens möte i riksdagens justitieutskott.
Foto: Matts Bildström Licensbefriade ljuddämpare, utökad vapengarderob, slopade femårslicenser och stopp för överimplementering av EU:s vapendirektiv i svensk vapenlagstiftning. Det är budskapet från dagens möte i riksdagens justitieutskott.

JU-beslut gynnar vapenägare

Borgerlig oenighet om att flytta vapenlicensansvaret

(UPPDATERAD) Idag beslutade riksdagens justitieutskott, JU, att föreslå sju tillkännagivanden. Det gäller bland annat nya regler för att underlätta för svenska jägare och sportskyttar. Det handlar främst om utökad vapengarderob, slopade femårslicenser och tillståndsbefriade ljuddämpare. Men det är en borgerlig spricka, bland annat om att flytta ansvaret för vapenlicenserna från Polisen till en ny Viltmyndighet.

– Att skärpa straffen för gängkriminella som har vapen är mycket angeläget. Bara det senaste dygnet har vi haft skottlossningar i Stockholm, Kalmar, Malmö och Uppsala. Gärningsmännen måste bort från gatan med långa fängelsestraff. De som förser mördarna med vapen måste också i fängelse, säger Andreas Carlson (KD), vice ordförande i riksdagens justitieutskott.
Samtidigt vill utskottet underlätta för jägare och sportskyttar.

Vapengarderoben utökas
Med nuvarande regler kan en jägare få licenser för max sex gevär i den så kallade vapengarderoben. Vapengarderoben ska utökas och tillståndskravet för ljuddämpare slopas, enligt utskottets tillkännagivanden.

Licensbefriade dämpare
– Vanliga vapenägare är inget hot, tvärtom något väldigt positivt. I en iver att verka ”hård” mot skjutvapen slår regeringen mot laglydiga vapenägare. Men det finns inte en gängkriminell som har vapenlicens. Nu föreslår vi åtgärder som skulle förenkla för jägare och sportskyttar. Det är glädjande att förslag som att slopa licenskrav för ljuddämpare nu har stöd av en majoritet i riksdagen, säger KD-ledamoten Andreas Carlson.
I fråga om vapengarderoben hade flera partier motionerat om att denna skulle utökas. Utskottet landade i en kompromiss om att garderoben skulle utökas till ett ”större antal vapen”, eftersom den nuvarande ordningen med begränsningar inte svarar mot alla jägares behov.

Kompromiss med M
Enligt vad källor till Jakt & Jägare uppger var Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna beredda att gå längre och helt avskaffa jaktvapengarderoben. Men SD och KD valde att kompromissa till en ospecificerad ”ökning” för att få med Moderaterna på tåget.
– Tycker det är bättre med ospecificerad ökning. Då kan vi ju landa där vi vill sen, förklarar M-ledamoten Sten Bergheden.

Slopade femårslicenser
Justitieutskott föreslår också att de tidsbegränsade licenserna, som ska förnyas vart femte år, slopas. Eftersom dagliga slagningar mot misstanke- och belastningsregistret för licenshavare ändå görs behövs inte femårslicenserna, resonerar justitieutskottets majoritet.
– Det finns en alldeles för stor och onödig byråkrati som omgärdar vapenfrågorna. Det drabbar både jägare och sportskyttar, men också polisen som ska handlägga alla ärenden. Att ha femårslicenser för vapen när licensinnehavarna ändå kollas upp i register dagligen fyller ingen funktion, kommenterar Kjell-Arne Ottosson, jaktpolitisk talesperson för KD.
Systemet med tidsbegränsade licenser gäller för flerskottsenhandsvapen och helautomatiska vapen. Regeringen har å andra sidan föreslagit att systemet skulle utökas till fler vapentyper i samband med att EU:s vapendirektiv införs i Sverige.
Det gick dock inte för M att få med sig en majoritet i utskottet för att även ta bort ”synnerliga skäl” för att få licens på enhandsvapen.

Oenigt om ”synnerliga skäl”
– KD och C stöttade inte vårt förslag av borttagandet av ”synnerliga skäl” så där skiljer partierna sig lite åt. Men det viktiga är att vi har ett gemensamt tillkännagivande på att se över vapenlagstiftningen, vilket innebär att flera delbeslut sedan kan tas när utredningen och översynen av vapenlagstiftningen ska behandlas i riksdagen igen, sammanfattar M-ledamoten Sten Bergheden.

Ja till vapenpasset
Utskottet rekommenderar dessutom riksdagen att besluta att det europeiska vapenpasset ska accepteras även av Sverige. Passet var en del av 1991 års vapendirektiv som Sverige skulle ha infört i samband med EU-inträdet 1995. Att passet accepteras innebär att utländska jaktturister och deltagare i skyttetävlingar inte längre skulle behöva söka särskilda införseltillstånd för att ta in sina vapen i Sverige. De skulle i stället behandlas på samma sätt som svenskar som jagar eller tävlar i andra EU-länder.

Stopp för regeringens vapenproposition
Utskottet föreslår också att en översyn görs av vapenlagstiftningen, med syfte att underlätta för jägare och sportskyttar. Förslaget är en reaktion på regeringens försök att överimplementera EU:s vapendirektiv, något som bland andra kristdemokraterna vänt sig emot.
Det saknas majoritet i riksdagen för att godkänna regeringens vapenproposition om bland annat förbud eller licenskrav när det gäller magasin som rymmer för många patroner.
– När regeringen lagt implementeringen av EU:s vapendirektiv i långbänk är det bra att justitieutskottet pekar ut en riktning. KD kommer inte att medverka till en överimplementering av direktivet, utan förenkla för laglydiga jägare och sportskyttar, säger Andreas Carlson (KD).

Vapenlicenser hos Polisen en stötesten
En av de stora stötestenarna var frågan om vilken myndighet som skall sköta vapentillståndsärenden. Kritiken från jägare och skyttar har under många år varit massiv mot Polismyndighetens sätt att hantera vapenlicenserna. För att komma till rätta med detta ville Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att licenshanteringen tas ifrån Polismyndigheten och ges till en ny Viltmyndighet.

Därför sade M nej
Moderaterna i utskottet sade emellertid nej till detta, enligt uppgifter till Jakt & Jägare.
– Det finns ingen Viltmyndighet att flytta det till, kommenterar Sten Bergheden, vapenansvarig i Moderaterna.
– Inte än, Sten Bergheden. Men vårt mål är att flytta hanteringen av vapenlicenser till en ny viltvårdsmyndighet, replikerar KD-politikern Kjell-Arne Ottosson i twitterflödet om Jakt & Jägares rapportering av JU-mötet.
– Vi är inte emot att se över att flytta licenshandläggningen till den nya viltmyndigheten, eller annan myndighet. Men först måste beslutet om att starta viltmyndigheten förverkligas innan licenserna överhuvudtaget kan flyttas dit, förtydligar moderaten Sten Bergheden i ett e-postbrev till Jakt & Jägare.