Foto: Carl Johan Erikson Kammarrätten i Stockholm gick på Polismyndighetens linje och konstaterade bland annat att vapenförvaringen var så undermålig att vapenägarens vapentillstånd måste dras in.

Kammarrätten återkallar vapentillstånd efter förvaringsbrister

En man i 50-årsåldern får sina vapentillstånd återkallade efter en dom i kammarrätten i Stockholm. Därmed upphävs förvaltningsrättens dom och polisens beslut fastställs.

Mannen har enligt kammarrätten brutit mot en rad vapenrelaterade lagar och regler. Bland annat förvarade han sina vapen i en vanlig garderob och inte i ett godkänt vapenskåp. Dessutom har han lånat ut ett skjutvapen utan att upprätta ett låneintyg och fällts för ringa narkotikabrott.

Saknar licens

Dessutom har han i sin ägo haft ammunition som han saknar licens för, något som åklagaren valde att inte åtala för eftersom uppsåt inte gick att bevisa.

Polismyndigheten ansåg att mannen inte var lämpad att ha skjutvapen i sitt hem och återkallade i september 2021 vapentillstånden. Men mannen överklagade till förvaltningsrätten i Uppsala och anförde bland annat att han hade mått psykiskt dåligt men nu var återställd.

Allvarlig art

Förvaltningsrätten konstaterade att de händelser som lagts mannen till last var av allvarlig art. Samtidigt ansåg rätten det som bevisat att han nu mådde bättre och att Polismyndigheten inte visat att det fanns skäll att återkalla vapentillstånden.

Då målet till slut hamnade hos kammarrätten i Stockholm efter att Polismyndigheten överklagat tog domstolen fasta på att vapnen förvarats dels i en garderob, dels ”hos någon annan” under två veckor – vilket medfört en påtaglig risk för att någon obehörig skulle kunnat ”komma åt vapnen”.

Kammarrätten undanröjde därmed förvaltningsrättens dom och fastställde Polismyndighetens beslut att återkalla vapentillstånden.