Sven Severin, Karl Hedins advokat, tror att det ytterst ovanliga förfarandet att begära överprövning kan stoppa åklagarens försök att återigen ställa Karl Hedin inför rätta.
Foto: Lex Advokatbyrå Sven Severin, Karl Hedins advokat, tror att det ytterst ovanliga förfarandet att begära överprövning kan stoppa åklagarens försök att återigen ställa Karl Hedin inför rätta.

Karl Hedin begär ovanlig överprövning

Karl Hedin begär nu överprövning av kammaråklagare Lars Magnussons beslut att överklaga den friande tingsrättsdomen. ”En ytterst ovanlig situation”, kommenterar advokat Sven Severin.

Det är både privatpersonen Karl Hedin och bolaget som bär hans namn som begär överprövning av kammaråklagare Lars Magnussons kritiserade beslut att överklaga den friande domen i Västmanlands tingsrätt.

Ingen ny bevisning
– Det är ett väldigt ovanligt förfarande som jag under mina 35 år i yrket aldrig har varit med om tidigare, säger Karl Hedins advokat, Sven Severin.
Han fortsätter:
– Regelmässigt finns det när en åklagare överklagar en dom skäl att låta en hovrätt överpröva en tingsrättsdom. Det hör till vardagen och är inte något märkligt. Men i det här fallet kunde tingsrättens dom inte varit tydligare. Det är direkt felaktigt att överklaga. Det borde heller aldrig väckts åtal vilket jag hävdat hela tiden.

”I Magnussons eget knä”
Begäran om överklagan skickades i går till kammaråklagare Lars Magnusson.
– Den landar i Magnussons eget knä och han får möjlighet att ompröva sitt eget beslut och återkalla sitt överklagande. Men det är det väl inte mycket som tyder på att han gör det.
Därefter går begäran vidare till Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum i Malmö. Där kommer en av Magnussons överordnade kollegor att göra en egen bedömning av fallet.
– Magnusson är då bunden av den högre åklagarens bedömning. Vi har förhoppningen att överprövningen ska  leda till att överklagan dras tillbaka, säger Sven Severin.