Magnus Oscarsson, Kristdemokraternas talesperson i landsbygdsfrågor, menar att Högsta Domstolens beslut om att åter låta jaktbeslut överklagas till domstol för tillbaka allt till ruta ett.
Foto: Sveriges Riksdag Magnus Oscarsson, Kristdemokraternas talesperson i landsbygdsfrågor, menar att Högsta Domstolens beslut om att åter låta jaktbeslut överklagas till domstol för tillbaka allt till ruta ett.

KD: ”Jakten tillbaka på ruta ett”

– Beslutet i Högsta förvaltningsdomstolen riskerar återföra jaktbesluten till rättsprocessernas oändlighet istället för den landsbygdsförankrade ordning vi värnade, säger Magnus Oscarsson, Kristdemokraternas talesperson i landsbygdsfrågor i ett pressmeddelande, efter att högsta förvaltningsdomstolen gett miljöorganisationerna rätt att överklaga licensjakten på varg till domstol.

Magnus Oscarsson, Kristdemokraternas talespeson i landsbygdsfrågor menar att beslutet är mycket beklagligt beslut för landsbygden. Det kommer dessutom samtidigt som Naturvårdsverket gör bedömningen att rovdjurstrycket är så pass stort att man ansöker om licensjakt på 46 vargar i fem län.
– Under alliansregeringen inrättades en regional ordning utifrån ambitionen att balansera expertis och de socioekonomiska faktorerna på landsbygden. Det var en ordning som inrättades efter att man under flera år tvingats stoppa jakten efter överklaganden från miljöorganisationer, säger Magnus Oscarsson (KD) i pressmeddelandet.
– Rovdjurstrycket gör att många på landsbygden känner en otrygghet. För gröna näringar med djurbesättning är rovdjurstrycket i varglänen svårt – i den mån dessa näringar fortfarande finns kvar, avslutar Magnus Oscarsson (KD).