Klart för vargjakt i Dalarna

Länsstyrelsen i Dalarna har fattat ett nytt beslut om licensjakt på sju vargar med jaktstart den 24 januari. Beslutet har överklagats. I överklagandena finns begäran om att jakten ska stoppas, så kallad inhibition. Naturvårdsverket avslår denna begäran.

Naturvårdsverket bedömer att för att jakten ska stoppas krävs en tämligen hög grad av sannolikhet för att länsstyrelsens beslut ska ändras i sak. Naturvårdsverket bedömer att detta inte uppnås. Det finns därmed inte skäl för att stoppa jakten, skriver verket i ett pressmeddelande.
Naturvårdsverket kommer senare att avgöra ärendena slutligt. Överprövningen i sak kommer att ske efter att tiden för överklagan har gått ut den 20 februari 2015.

Jakt på åtta vargar i länet
Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutade den 5 december 2014 om licensjakt på fyra vargar inom renskötselområdet och fyra vargar utanför renskötselområdet i Dalarnas län.
Besluten överklagades och Naturvårdsverket inhiberade länsstyrelsens beslut om jakt på totalt åtta vargar och upphävde sedan besluten vid den slutliga prövningen eftersom länsstyrelsen inte visade att samtliga kriterier för licensjakt var uppfyllda.
Den 16 januari 2015 fattade länsstyrelsen ett nytt beslut om licensjakt. Även detta beslut överklagades men i detta fall har alltså Naturvårdsverket avslagit yrkandena om inhibition och jakten kan starta.
Det beslutet som gäller nu är att  vargjakten endast gäller tre vargar i Olsjöreviret i Saxdalen och fyra vargar i Sångenreviret i Leksand.