En av varghybriderna i flocken i Södermanland, fotograferad av länsstyrelsens viltkamera.
Foto: Länsstyrelsen Södermanland En av varghybriderna i flocken i Södermanland, fotograferad av länsstyrelsens viltkamera.

Kölstahanne fälld i varghybridjakten

Svaret från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) visar att det var en vuxen varghanne från Kölsta 2-reviret som fälldes den 13 november i skyddsjakten på vargybridflocken i Södermanland.

Vid skyddsjakten efter max fyra årsungar, som är varghybrider, samt två vuxna vargar i flocken är hittills två djur fällda.
Flocken jagas sedan tiken fått valpar med en tamhund. Tiken tros gå med en varghanne. Det är troligen den hannen som fälldes den 13 november.
”Med hjälp av DNA-analys har det fastställts att det vuxna djuret är en skandinavisk varg, G137-17, från födelserevir Kölsta 2”, meddelar länsstyrelsen idag på myndighetens webbsida.
Det andra djuret som fälldes den 20 november, en normalfärgad hanne, har SVA fastställt vara en årsunge.

”Sannolikt en hybrid”
”Ingen DNA-analys är ännu klar, den kommer under nästa vecka. Länsstyrelsen bedömer dock att är sannolikt att den individen är en hybrid mellan varg och hund. Detta på grund av att det är en årsunge och det inte finns andra kända vargföryngringar i området”, skriver länsstsyrelsen.

Lika i storlek och färg
De två fällda individerna var utseendemässigt likartade i både storlek och färg.
”Det visar på svårigheten att under skyddsjaktens praktiska genomförande se skillnad på normalfärgad hybrid och vuxen varg”, kommenterar myndigheten.
Det faktumet anförs som stöd för att det var rätt att besluta att både årsungarna, som är hybrider, och de två vuxna vargarna ska få skjutas.

Svarta och normalfärgade hybrider
Några av årsungarna som är hybrider är svarta i färgen. Minst en är mer normalfärgad.
”Grunden för beslutet är att skydda den skandinaviska vargstammen mot inblandning av hund”, påpekar länsstyrelsen.
Det har konstaterats att det i området finns tre årsungar som är hybrider.
”Länsstyrelsen har fått rapporter om att det kan finnas fler, men inget som länsstyrelsen kunnat bekräfta i nuläget”, skrivs det på myndighetens webbsida.
Skyddsjakten fortsätter nu som beslutat.