Kompakta vildsvin orsakar dyraste skadorna

Även försäkringsbolaget If slår fast att det är dyrare att krocka med vildsvin än med älg.

Redan i januari i år kunde Jakt & Jägare rapportera att vildsvinsolyckorna är dyrbara. Då var det Älgskadefondsföreningen och Länsförsäkringar som räknat på olyckorna som skedde under 2008, vilket visade att en vildsvinsolycka i genomsnitt är 27 procent dyrare än en älgolycka – 37 000 kronor, respektive 29 000 kronor. Uträkningen visade också att en rådjursolycka i snitt kostade 17 000 kronor.
Försäkringsbolaget If har nu kommit fram till ungefär samma resultat, nämligen att vildsvinsolyckor i snitt kostar 40 000 kronor och älgolyckor cirka 10 000 kronor mindre.

Låg tyngdpunkt
Fredrik Valgren, motorskadechef på Länsförsäkring Kronoberg, förklarade i januari skadekostnaderna så här:
– Orsaken till att vildsvin orsakar störst materiella skador, är att vildsvinets tyngdpunkt ligger i höjd med bilens front. Kraften slår således hårdast där bilens dyraste komponenter sitter.
Rådjursolyckorna är helt dominerande till antalet (nära 31 000 i hela landet förra året) vilket också innebär att rådjuren står för den största totala kostnaden för försäkringsbolagen.
I en jämförelse mellan rådjur, vildsvin och älg kommer älgolyckorna på andra plats med 5 118. På tredje plats kommer de 2 462 vildsvinsolyckorna.
Emellertid pekar olyckskurvan brant uppåt när det gäller vildsvin, beroende på den snabba ökningen av stammen. Håller trenden i sig kan vildsvinsolyckorna gå förbi älgolyckorna redan inom några år.