Kraftig ökning av viltolyckor 2008

Under 2008 anmäldes 40 035 trafikolyckor till polisen, där vilda djur varit inblandade. Det är en ökning med nästan 5 000 olyckor jämfört med 2007. Den största relativa ökningen av antalet olyckor sker där vildsvin är inblandade. Under den senaste tvåårsperioden har ökningen varit drygt 140 procent. 

– Ökningen gäller inte enbart vildsvin utan vi ser att antalet trafikolyckor med vilt ökar med samtliga djurslag, vilket är oroande, säger Olof Ersgård, ordförande i Viltolycksrådet.
Trots att antalet viltolyckor har ökat så har antalet omkomna människor minskat med två personer.
Under 2008 anmäldes 5 118 trafikolyckor till polisen med älgar inblandande. Det är en ökning med 483 olyckor jämfört med 2007. Älgolyckorna har ökat i samtliga län utom i Örebro, Gävleborgs, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. 


246 fler krockar med hjortar
Under 2008 anmäldes 916 trafikolyckor till polisen med hjortar inblandande. Det är en ökning med 246 olyckor jämfört med 2007. Olyckorna har ökat i de län där hjort förekommer utom i Stockholms och Gävleborgs län, som tillsammans har minskat med fyra olyckor. 

Under 2008 anmäldes 30 982 trafikolyckor till polisen med rådjur inblandande. Det är en ökning med 
2 739 olyckor jämfört med 2007. Olyckorna har ökat i samtliga län utom Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Blekinge, Dalarnas, Jämtlands och Norrbottens län. 
 
2 464 olyckor med vildsvin
Under 2008 anmäldes 2 464 trafikolyckor till polisen med vildsvin inblandande. Det är en ökning med 
881 olyckor jämfört med 2007. Olyckorna har ökat i samtliga län där vildsvin förekommer utom i Värmlands län, som 2007 hade tre olyckor och i år ingen. 

Under 2008 anmäldes 43 trafikolyckor till polisen med rovdjur inblandande. Det är en ökning med 
åtta olyckor jämfört med 2007. 
– När viltolyckorna ökar så kraftigt är det viktigare än någonsin att trafikanterna är uppmärksamma och medvetna om att det finns vilt på och vid våra vägar, säger Lars Sävberger, verksamhetsledaren i Nationella Viltolycksrådet.