Kronviltet växer i antal i norra Sverige.
Foto: Shutterstock Kronviltet växer i antal i norra Sverige.

Kronviltet ett ökande problem i norr

Kronvilt i Västerbotten förstör granplantor, trampar sönder ensilagebalar och river ner stängsel. Nu vill länsstyrelsen att jakten prioriteras högre i de drabbade områdena.

Det är SVT Västerbotten som rapporterar om de stora skador som kronvilt orsakar.
Bland annat berättar en lantbrukare i byn Djupsjö i Nordmalings kommun om hur hungrigt kronvilt kostar honom närmare 20 000 kronor per år.
Men det finns de som drabbas hårdare, menar lantbrukaren som är beviljad skyddsjakt och hoppas på en halvering av stammen.
– Det gick bra när det var en, två eller tre stycken. Då var det exotiskt. Nu tror jag vi har 30-40 kronhjortar bara i den här byn, säger han.

För liten avskjutning
Jaktåret 2019-2020 fälldes 225 kronvilt i Västerbottens län, ett antal som inte är tillräckligt för att uppnå avskjutningsmålet.
– Vi försöker ställa krav på kronskötselområdena så att de sätter relevanta planer. Vi för också dialog så att skötselområden och jägare får kännedom om markägarnas problem och kan agera, säger viltförvaltaren Erik Lindberg till SVT Västerbotten.

”Tas inte på allvar”
Ordföranden för Järnäshalvöns kronskötselområde, Thomas Eriksson, tycker också att det behöver göras mer.
– Det är ett generellt problem i Sverige, att saker inte tas på allvar förrän det blivit en halv katastrof. Det handlar om att hitta en nivå på stammen som är acceptabel för markägare och skogsägare. Det går inte att utrota kronhjorten, säger Thomas Eriksson.

Rymde från hägn
Det var för 50 år sedan som en finansman etablerade en kronviltsstam i hägn utanför Nordmaling.
PÅ 1980-talet rymde några individer från hägnet och nu beräknar länsstyrelsen att det finns 2 000 djur i länet.
Trots att kronviltet ursprungligen kommer från södra Sverige har länsstyrelsen i Västerbotten bestämt att djuren ska finnas kvar i länet.