Naturvårdsverket ska återkomma i frågan om nationella och lokala mål med älgförvaltningen harmonierar.
Foto: Mostphotos Naturvårdsverket ska återkomma i frågan om nationella och lokala mål med älgförvaltningen harmonierar.

Krympande älgstam oroar myndighet

Älgstammen minskar för tionde året i rad. Naturvårdsverket ska följa upp detta under hösten och utreda hur väl utvecklingen stämmer med lokala och regionala mål.

Älgstammen var 20 procent större 2012 än den är i dag, det var då ett älgförvaltningssystem infördes. Den styrande målsättningen med förvaltningen är enligt propositionen Älgförvaltningen (2009/10:239) att älgstammen ska bevaras livskraftig och hålla en hög kvalitet samt att stammen på lång sikt ska vara i balans med betesresurserna.

Anpassa förvaltningen
Men också den lokala situationen nämns. Förvaltningen ska anpassas då förhållandena ändras och vila på ekosystemen.
Nu konstaterar Naturvårdsverket att man inte vet hur väl de nationella målsättningarna harmonierat med de regionala och lokala målen.
Eller i vilken mån avskjutningen har varit för stor på vissa platser.
Därför kommer myndigheten att följa upp situationen till hösten.

Ny beräkningsmodell
– Vi ska följa upp i Norrland, Götaland och Svealand. I alla landsdelarna har populationen minskat med i medeltal 20 procent, säger Urban Johansson, handläggare på Naturvårdsverket, till Jakt & Jägare.
En ny beräkningsmodell för att uppskatta antalet älgar per 1 000 hektar kommer att underlätta arbetet.
– Det ska bli intressant att kunna jämföra hur väl olika mål har uppnåtts för älgarna och skogen.
Presenterar ni det ni kommer fram till i rapportform?
– Det är inte otänkbart, någon form av faktaunderlag blir det, säger Urban Johansson.