”Länsstyrelsen förstörde skyddsjakt på björn”

Före skyddsjakten på björn tog personal från länsstyrelsen bort alla fårkadaver och rester som kunde ha lockat fram slagbjörnen som tagit 37 får. De förstörde medvetet chansen att fälla björnen, tycker Tomas Jönsson i Vinnersjö utanför Sandviken

Han fick tillstånd för skyddsjakt på en björn, efter att hans får attackerats upprepade gånger. Den första attacken blev under midsommar och sedan var björnen framme ytterligare två gånger. Totalt förlorade Tomas Jönsson 37 får, dels vid Skogsmyra fäbod och dels i ett hägn i närheten av hemmet.

Efter attackerna tvingades Tomas Jönsson ta hem fåren till gården. Länsstyrelsen ansåg också att de får som fanns kvar löpte stor risk att attackeras igen och beviljade skyddsjakt från den 10 juli till sista dagen i månaden.

Skyddsjakt inom en kilometer från attackerna

Skyddsjakten skulle bedrivas inom en kilometer från de båda ställen där björnen attackerat fåren. Det var också ett krav att Tomas Jönsson skulle förvissa sig om att rätt björn fälldes.

Den 9 juli rensades markerna omsorgsfullt på kadaver och rester av länsstyrelsens personal.

Trots att Tommy Jönsson varit ute på jakt efter björnen en hel del blev aldrig någon björn skjuten. Nu är han kritisk till länsstyrelsens agerande.

”Förstörde medvetet chansen”

– Länsstyrelsens personal förstörde medvetet chansen när de plockade bort alla kadaver, säger han till Gefle Dagblad.

Tomas Jönsson måste nu låta alla fåren vara kvar hemmavid resten av säsongen. Dock ställer den kraftiga torkan till med problem, det är dåligt med bete.

Alternativet är att sätta upp rovdjurssäkra stängsel kring fåren, men det kostar både pengar och tid, något som är en bristvara hos lantbrukaren Tomas Jönsson.