I Finland finns det över 14 000 kilometer ledningsgator som kan vara upp till 100 meter breda. Marken kan lämpa sig bra för att anlägga viltåkrar, som leder bort hjortdjuren från skogsplanteringar, tipsar Viltcentralen.
Foto: Mostphotos I Finland finns det över 14 000 kilometer ledningsgator som kan vara upp till 100 meter breda. Marken kan lämpa sig bra för att anlägga viltåkrar, som leder bort hjortdjuren från skogsplanteringar, tipsar Viltcentralen.

Ledningsgator bra för viltvård

Viltcentralen i Finland tipsar landets jägare om att ledningsgator kan vara bra för viltvården. Finland har drygt 14 000 kilometer ledningsgator med 10 000-tals hektar mark som kan bli viltåkrar.

För att få bruka ledningsgator i Finland krävs tillstånd från markägaren och ledningsföretaget Fingrid.
Vissa begränsningar råder för vad som får odlas i en ledningsgata. Växtligheten får inte bli högre än tre meter, rapporterar tidningen Jägaren från Finlands Viltcentral.
Men arealen i en ledningsgata kan vara betydande. Bredden varierar från 26 till drygt 100 meter. 

Kan ha bra mark för viltåkrar
En del av ledningsgatorna består av impediment som nu kan bli produktiv viltvårdsmark om viltåkrar anläggs. I vissa fall är terrängen sådan att en våtmark kan anläggas.

Ger mindre betesskador
En älg som står tuggar i sig kvistar under en kraftledning är samtidigt en älg mindre som ger betesskador i tall- eller björkplanteringar.
Även svårodlad mark kring elstolpar på åkrar lämpar sig fint till viltåkrar, tipsar Viltcentralen.

Gynnar artrikedomen
Dessutom kan viltvården kombineras med annat användande av ledningsgatorna. Julgransodling kan vara lämpligt. Vinbärsbuskar kan också vara bra. Viltcentralen tror att en använd ledningsgata kan bli en fröjd att skåda i landskapet. Dessutom gynnas artrikedomen bland växter och djur.