Liberg: ”Vargbältet är fullt”

Så gott som alla cirka 300 vargar i Sverige finns i Mellansverige. Enligt vargforskaren Olof Liberg börjar det bli ont om plats.

I dag finns det cirka 300 vargar i Sverige, varav de allra flesta håller till i Mellansverige. Antalet vargar verkar enligt preliminära inventeringsresultat vara ungefär samma som förra året. Det kan handla om en tillfällig platå i vargstammens tillväxt.

Växer stammen ytterligare så börjar det bli trångt. Om några år finns det inte plats för fler revir i Dalarna, Värmland och Västmanland. På sin höjd får det plats mellan 50-100 vargar till.
– Sedan är det definitivt fullt. Då börjar det spilla över åt Norge, åt renskötselområdet och åt Sydsverige. Ingen av dem vill ha vargarna, säger Olof Liberg, Grimsö forskningsstation, till TT.
Kullar med friska gener
Under vargsymposiet i Vålådalen visade Liberg upp positiva resultat kring avkommor från två invandrade varghanar, som kom till Sverige 2008. Under tre års tid har båda hanarna bidragit med varsin valpkull varje år. Det ser även ut som att dessa kullar klarar sig bättre än jämnåriga som är mer inavlade.
– Mer än dubbelt så många av immigrantvalparna har reproducerat sig. Vad det är som gör att de mindre inavlade vargarna har lättare för att bilda par vet vi inte, säger Liberg, som också sett tecken som tyder på att inaveln inte längre verkar påverka storleken på valpkullarna lika mycket som förut, berättar Olof Liberg för TT.
Kullarna är större
Liberg menar att det är vanligare med större valpkullar överlag, och att det kan bero på att det naturliga utvalet börjat rensa ur sämre individer.
– Heltklart är det så att dåliga gener har börjat sållas bort. Det anses inte att den möjligheten är särskilt effektiv i så små populationer som vi har men det är en möjlighet, säger Liberg till TT.