Under de kommande fyra licensjakterna i Västerbotten är målet att få ner björnstammen till 350 individer.
Foto: Shutterstock Under de kommande fyra licensjakterna i Västerbotten är målet att få ner björnstammen till 350 individer.

Licensjakt på 85 björnar i Västerbotten

Årets tilldelning på 85 björnar under höstens licensjakt i Västerbotten är rekordstor. Jakten har lagts upp i två jaktområden som delas av väg E45, målet är att landa på ett bestånd om 350 björnar i länet.

Redan förra året talades det om en rekordtilldelning på 25 björnar i Västerbottens län. Men i år har länsstyrelsen beslutat om en tilldelning på 85 björnar. Trettio av dem får fällas i jaktområdet som är beläget väster om väg E45 och 55 djur får skjutas öster om vägen.

Minska stammen
Bakgrunden är framför allt de skador som björn åsamkar rennäringen. Den senaste spillningsinventeringen tyder på att det fanns omkring 450 björnar i Västerbotten under hösten 2019.
I februari i år bestämde viltförvaltningsdelegationen att det ska få finnas 350 björnar i länet.
– Den ökade tilldelningen beror på att björnstammen har ökat, en relativt begränsad skyddsjakt i våras och viltförvaltningsdelegationens beslut om 350 björnar som mål i Västerbotten, kommenterar Ulf Bergelin, biträdande enhetschef på Länsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Nästa inventering
Minskningen av stammen kommer att genomföras under de kommande fyra licensjakterna och avskjutningen planeras att vara jämn år till år.
En spillningsinventering 2024 får betydelse för bedömningen av hur målet har uppnåtts.
Därefter kan licensjaktstilldelningen komma att minska igen.

Tillåten åtling
2019 och 2020 delades licensjakten upp i två perioder för att minska stressmomenten under jakten och få en bättre spridning på den.
I år blir det ingen uppdelning:
– Nu har tilldelningen ökat så pass mycket att vi räknar med att det finns björnar kvar att fälla när älgjakten börjar den 1 september, säger Ulf Bergelin.
Åtling är tillåten och åtelmaterialet får placeras ut från den 15 juli. Men först måste åteln ha anmälts till länsstyrelsen för godkännande.