En av de åtgärder som regeringen kommer att vidta för att skydda torsken i Östersjön är att tillåta licensjakt på gråsäl.
Foto: Shutterstock En av de åtgärder som regeringen kommer att vidta för att skydda torsken i Östersjön är att tillåta licensjakt på gråsäl.

Licensjakt på gråsäl för torskens skull

Licensjakt på gråsäl kommer snart att bli tillåten i Sverige. Syftet är att skydda torsken i Östersjön, vars situation är kritisk. Beskedet välkomnas av bland andra Jägarnas Riksförbund, JRF.

Inom kort kommer regeringen att besluta om ändringar i jaktförordningen som gör det möjligt för Naturvårdsverket att tillåta licensjakt på gråsäl. Det meddelades i går, i samband med det regionala fiskeforumet BALTFISH:s möte om situationen som råder för torsken i Östersjön.
– Vi är jätteglada. Det här är resultatet av ett arbete som har pågått under lång tid och där vi har tryckt på i flera omgångar, kommenterar JRF:s riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson.

”Havets vargar”
Naturvårdsverket utredde frågan på uppdrag av regeringen redan 2013 och kom då fram till att licensjakt på säl skulle vara möjlig att införa. Jens Gustafsson var med på ett möte där rapporten presenterades och där alla – jägare, fiskare, myndigheter, naturskyddsföreningar och politiker – var överens om att licensjakt på säl borde införas.
– Men sedan blev det inget av det. Jag tror att den politiska sidan var rädd för reaktioner. Det är inte en slump att sälar kallas ”havets vargar” – de har en ikonisk status, säger Jens Gustafsson.

Uppmaning från riksdagen
I början av april i år beslutade riksdagen att uppmana regeringen att införa licensjakt på säl. Och förra veckan släpptes Internationella havsforskningsrådets, ICES, vetenskapliga analys som bekräftar att situationen för torsken i Östersjön är kritisk.
Nu driver regeringen frågan om nödåtgärder på EU-nivå för att skydda torsken. Även på nationell nivå kommer åtgärder att vidtas. En av dem är att ändra i jaktförordningen så att licensjakt på gråsäl blir tillåten.
”De växande bestånden har konsekvenser för torskfisket och kustfisket. Torskens lever och immunförsvar är hårt ansatt av parasiter, ett problem som hänger ihop med förekomst av säl och som försvagar torskens förmåga att uppta föda”, motiverar regeringen ändringarna i jaktförordningen i ett pressmeddelande.

Flera fördelar med licensjakt
Den enda jakt på säl som är tillåten i dag är skyddsjakt. Enligt Jens Gustafsson på JRF finns det flera fördelar med att införa licensjakt.
– Nu skapas förutsättningar för en kontinuitet i förvaltningen. Säljakt kräver investeringar i form av både pengar och tid. Jaktformen kommer dock fortfarande bara att locka ett fåtal inbitna och engagerade jägare – men desto viktigare att de ges möjlighet att jaga, tycker riksviltvårdskonsulenten.
Nästa steg som han hoppas på är att det blir tillåtet med handel av produkterna som säljakten ger.
– Det är alltid positivt att kunna gå från bevarande till brukande. I det här fallet har det dock tagit tio år för lång tid, säger Jens Gustafsson.

Tidsbegränsad ändring
Förordningsändringen som regeringen nu kommer att göra är tidsbegränsad till den 1 januari 2022, om inte en planerad utvärdering av effekten av beståndsreglerande jakt på gråsäl ur ett ekosystemperspektiv visar att ändringen bör förlängas.