En av de friade männen i Lillhärdalfallet, Anders Dunder, på den plats där polisen och länsstyrelsens naturbevakare slog till i början av maj 2012. JO:s främsta argument för att inte granska fallet är att det är för gammalt.
Foto: Mikael Moilanen En av de friade männen i Lillhärdalfallet, Anders Dunder, på den plats där polisen och länsstyrelsens naturbevakare slog till i början av maj 2012. JO:s främsta argument för att inte granska fallet är att det är för gammalt.

Lillhärdalfallet inget för JO

”Vi tittar inte på saker som är äldre än två år”

Justitieombudsmannen, JO, ingriper inte i Lillhärdalfallet. Dels är ärendet mer än två år gammalt, dels har saken provats i domstol, resonerar JO.
– Ett nonchalant svar när fem människor drabbats oskyldigt av en felaktig förundersökning. Då kan vem som helst anklagas för illegal vargjakt, trots att de inte har några vapen med sig, säger sågverksägare Karl Hedin.

De fem männen från Lillhärdal greps, anhölls och satt häktade i 17 dygn efter en polisinsats i början av maj 2012. Det tog tre och ett halvt år innan de frikändes i hovrätten.
Karl Hedin har tillsammans med Björn Törnvall skrivit en bok om fallet. De anser att rättsväsendet och polisen begått ett rättsövergrepp mot männen.
– Huvudfelet är att åklagaren i sin roll som förundersökningsledare inte beaktat objektivitetsprincipen, alltså att förundersökningen även ska innehålla sådant som talar till fördel för den missänkte. Det är ett lagbrott av åklagaren, säger Karl Hedin.

Uppgifter som saknades
Han räknar upp uppgifter som inte fanns med i förundersökningen, i punktform:
1) Två av de misstänkta hade inga vapendelar med sig.
2) En tredje av de misstänkta hade inget slutstycke med sig. Det låga hemma i vapenskåpet
3) Det framgår inte att skoteråkaren hade bössan i bilen och slutstycket i fickan.
4) Uppgiften att en av de misstänkta var på en annan plats, 1,3 mil från de övriga, utelämnades.

Kunde ha löst dagkort
5) Det framgår inte att de kunnat lösa dagkort för bäverjakt om de velat.
– Åklagaren gör stort nummer av att de inte hade jakträtt i området, säger Karl Hedin.
6) Det framgår inte heller att de danska gästjägarna, vars ankomst de fem misstänkta förberedde genom sitt besök på jaktmarken förberedde, faktiskt dök upp i Lillhärdal på måndagen.
– Det lade man åt sidan i förundersökningen, för det passade inte utan  störde hela bilden, säger Karl Hedin.
7) Det stod inte att fågellrenset och köttbitarna inte var förgiftade. 
8) Filmen från helikoptern redigerades, så att det inte framgick vilka förutfattade mening naturbevakaren hade.

JO-anmälningarna avslås
Karl Hedin och Björn Törnvall JO-anmälde saken. Det gjorde även ytterligare ett tiotal personer. JO har valt att avslå alla anmälningar i en klump.
– Anmälningarna kom in ungefär samtidigt och med anledning av att boken gavs ut. Vi har tagit del av boken men kommit fram till att det inte var något för JO att utreda, säger Annika Pallvik-Fransson, handläggare vid Justitieombudsmannen.

Två argument
Det finns framförallt två argument för JO att inte engagera sig i fallet.
– Det första och främsta argumentet är att vi inte tittar på saker som är äldre än två år. En del av kritiken handlar om ingripandet 2012. Det andra argumentet är att saken prövats i domstol och då är det ett skäl för JO att inte göra någonting, säger Annika Pallvik-Fransson.
Karl Hedin är kritisk till JO:s inställning.

Tycker det ”luktar”
– Jag tycker att det ”luktar” om svaret och undrar om det finns en kollegial hänsyn, att jurister inte vill angripa andra jurister. Förundersökningen är inte korrekt gjord och det betyder att vem som helst kan bli anklagad för illegal vargjakt, trots att man inte har vapen med sig.
– Förundersökningen är felaktigt gjord och om den pågår i 23 månader så har man alltså en månad på sig att reagera, konstaterar Karl Hedin.

Kan inte detaljerna
Miljöåklagare Åse Schoultz har vid ett flertal tillfällen meddelat att hon inte kommenterar kritiken som riktas mot henne. Hon hänvisar till sin chef, Lars Morand.
Han skriver till Jakt & Jägare:
”Eftersom jag inte kan ärendet i detalj kan jag inte heller bemöta de enskilda påståendena. För det fall det görs gällande att de påstådda bristerna i utredningen utgör ett eventuellt tjänstefel, kan en sådan anmälan ställas till mig eller direkt till den enhet som handlägger dessa ärende, registrator.ak-sarskilda@aklagare.se”, skriver Lars Morand i ett mejl.