Foto: taviphoto / Shutterstock.comAlliansens följdmotion om regler kring utfodring av vilt kritiseras av LRF.

LRF risar Alliansen om viltutfodring

En följdmotion om regler för överdriven utfodring av vilt har lämnats in av Alliansen. Den kritiseras av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) som undrar om fritidsjakt är viktigade än jord- och skogsbruk, skriver Skogsaktuellt.

Alliansen skriver i motionen att regeringen bör förtydliga sitt förslag och att det bör vara sista utvägen att förbjuda utfodring och att alla andra lösningar i så fall ska vara prövade. De menar att ett eventuellt förbud bör vara begränsat både tidsmässigt och geografiskt.
– Från alliansens sida ser vi såklart allvarligt på skador som orsakas av den växande vildsvinsstammen. Det var skälet till att alliansregeringen 2013 valde att ge ett utredningsuppdrag i frågan. Tyvärr är regeringens förslag alltför långtgående, otydliga och oprecisa och riskerar att orsaka mer skada än nytta. Som lagstiftare måste vi vara tydliga med vilka ramar som gäller när myndigheterna ges möjlighet att utforma regelverk. Vi uppmanar helt enkelt regeringen att göra om och göra rätt, säger Kristina Yngwe (C) i ett pressmeddelande.

Tycker att jägarintressen premieras före jord- och skogsbruk

Detta kritiseras av LRF. Helena Jonsson, förbundsordförande för LRF, skriver så här:
”Motionen är uppenbarligen skriven av partier som tycker att fritidsjakt och kommersiell försäljning av jakttillfällen är viktigare än jord- och skogsbruk i Sverige. Detta är märkligt med tanke på att samma partier ofta framhåller vikten av landsbygdsutveckling och att jord- och skogsbruk är viktiga för Sveriges ekonomiska utveckling och inte minst inhemsk produktion av mat, virke och energi.
I stället får man i motionen läsa att  ”Viltutfodring är en viktig och självklar del av den svenska viltvården.” När blev den det? Snarare är det så att viltutfodring i modern tappning är en viktig del av förklaringen till överstora viltstammar som nu i delar av Sverige allvarligt skadar produktionen i jord- och skogsbruk. I motionen bekymrar sig skribenterna om att utebliven utfodring skulle medföra  ” . . att viltstammarna blir svårare att kontrollera”.

”Har arbetat för en kompromiss”
Centerns Kristina Yngwe kommenterar LRF:s kritik med att Alliansen i motionen faktiskt yrkar på att förslaget ska omarbetas så att det blir tydligt att ett förbud först ska tillämpas när det är fråga om en allvarlig skada, att det ska vara tidsbegränsat och begränsat geografiskt.
Hon påpekar också att SD avslagit utfodringsförbudet helt, men att detta inte kommenteras i LRF:s kritik.
”Vi har verkligen jobbat för att vi skulle landa in i en kompromiss som inte riskerar ett otydligt och rättsosäkert regelverk men samtidigt ger utrymme för beivra felaktig utfodring, och jag tycker att vi till skillnad mot regeringen faktiskt hittat en bra väg framåt. Jag har också försökt vara tydlig i mina kontakter med olika parter att en fortsatt konstruktiv ton i diskussionen är a och o för att kunna komma vidare och inte fastna i ett skyttegravskrig. Jag vill även fortsatt föra ett bra samtal om hur vildsvinsproblematiken kan hanteras, men jag måste säga att detta utspel inte direkt var ett konstruktivt bidrag till vägen framåt”, skriver Kristina Yngwe.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...