Bönderna i LRF vill tillåta att jägare kan leta efter vildsvin med hjälp av kameror på drönare. På kravlistan i övrigt för att få bukt med vildsvinen står bland annat reglering av utfodringen.
Foto: Shutterstock.com Bönderna i LRF vill tillåta att jägare kan leta efter vildsvin med hjälp av kameror på drönare. På kravlistan i övrigt för att få bukt med vildsvinen står bland annat reglering av utfodringen.

LRF: ”Tillåt drönare i vildsvinsjakt”

I morgon, onsdag, blir det tillåtet att använda rörliga lampor, samt IR- och värmesikten för vildsvinsjakt i mörker. Men det räcker inte, tycker bönderna i LRF som vill tillåta att jägare får använda drönare med kameror för att hitta vildsvin.

LRF pekar mot en undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, från 2015 där det beräknas att vildsvin orsakar skador för bönderna på 1,1 miljard årligen. Det slår extra hårt mot lantbrukare som redan är ekonomiskt pressade av torka, konstaterar LRF.

”Läget börjar bli desperat”
– På flera håll i landet börjar läget bli desperat för våra medlemmar. Vi behöver få hjälp från regering, myndigheter och jägare om vi ska kunna fortsätta med vårt yrke och leverera mat, säger Palle Borgström, LRF:s ordförande.
Det beräknas finnas cirka 300 000 vildsvin i Sverige. Experter bedömer att vildsvinsstammen växer med 15 procent årligen, trots att avskjutningen ökat från 20 000 djur år 2005 till knappt 115 000 förra året.
De senaste 15 åren har trafikolyckor med vildsvin nästan tiodubblats till 6 938 olyckor förra året.

Öka avskjutningen till 150 000 vildsvin
– I det korta perspektivet måste avskjutningen öka till 150 000 djur per år för att skadorna och kostnaderna för lantbrukarna inte ska bli övermäktiga. Utfodringen är ett stort problem, på många platser i Sverige sker det idag tyvärr helt okontrollerat, säger Palle Borgström.

Kravlista med fem punkter
LRF har en kravlista på fem punkter för att få bukt med vildsvinen.
• Inför en reglering av utfordringen av vilt.
• Tydliga bestämmelser om med vad man får utfodra, i hur stor mängd och med vilka utfodringsmetoder som tillåts.
• Tillåt användning av drönare med kamera för att söka efter vildsvin vid jakt.
• Livsmedelsverket måste snabbt ge tillstånd för jägare att sälja vildsvinskött direkt till konsument.
• Att regeringen gör en utredning om ny jaktlagstiftning, anpassad till verkligheten. Förvaltningen måste balansera viltets värde mot viltets kostnader. Idag är det svenska lantbrukare som får ta kostnaden medan andra tar del av viltets värde, hävdar LRF.