LRF vill ha kvar vargtaket

Ensamutredaren Lars-Erik Liljelund kommer att föreslå att den svenska vargstammen ska bestå av 450 vargar. Det innebär mer än det dubbla antalet vargar mot de 210 som riksdagen beslutat om som delmål.  Lantbrukarnas Riksförbund. LRF, anser att riksdagsens mål om vargar inte ska ändras.

Utredningen som gjors av Liljelund har i uppdrag att bedöma om de svenska rovdjursstammarna är långsiktigt livskraftiga och överensstämmer med EU:s art- och habitatdirektiv.

– Vi accepterar tanken på att flytta östliga vargar för att minska inaveln i vargstammen. Vi vill också se ett ökat regionalt inflytande i rovdjursförvaltningen och vi bejakar licensjakt. Men detta är också kopplat till ett rimligt antal vargar, säger LRF:s förbundsordförande Lars-Göran Pettersson i ett pressmeddelande.
Markerna redan upptagna av revir
Lars-Göran Pettersson befarar att polariseringen kommer att öka. Han menar att det i Värmland, Dalarna och Gävleborg redan etablerats så många vargrevir som det får plats. 
– Vargar hävdar revir och kan därför inte ”trängas ihop”. En stor del av Sverige utgörs av renskötselområdet, där varg inte skall etablera sig av hänsyn till renskötseln. Vi frågar oss – var ska de 450 vargarna leva? säger Lars-Göran Pettersson.