Foto: Johan BoströmStämmodeltagarna på plats i Kalmar stadshotell.

Lugn JRF-stämma avslutad i Kalmar

Jägarnas Riksförbund, JRF, ska verka för att lodjursjakten tidigareläggs och att länsstyrelsen tillhandahåller lapptyg vid vargjakt. Detta är innehållet i två av motionerna som ombuden biföll under JRF:s förbundsårsstämma.

21 motioner behandlades under JRF:s förbundsårsstämma som genomfördes i Kalmar den 18-19 juni. Ytterligare tre motioner hade inkommit men då de inte var stadgeenligt hanterade på lokal nivå behandlades de inte av stämman.

Tio motioner bifölls

Sammanlagt vann tio motioner bifall. Bland dem ingår bland annat: En motion om att förtroendevalda ska utbildas i föreningsteknik, och en motion om att förbundet ska undersöka möjligheten att centralt teckna en kollektiv ansvarsförsäkring som omfattar samtliga styrelser.

Dessutom bifölls en motion om att förbundet ska arbeta för att termiska sikten och bildförstärkare tillåts vid jakt på alla arter som är lovliga dygnet runt samt en motion angående kompetenshöjning inom polisen angående jaktfrågor.

Samtliga sälarter

Motioner om införande av allmän jakt på, efter ett tilläggsyrkande, samtliga sälarter och upphävande av förbudet mot handel med sälprodukter bifölls också utan invändningar.

Generellt var det bara vid få tillfällen som stämman invände mot förbundsstyrelsens förslag på beslut.

Svar i yttranden

Under stämman ansågs fem motioner besvarade, det vill säga att motionärerna fick svar i och med förbundsstyrelsens yttrande över motionen.

Sex motioner avslogs under stämman, bland annat en om att förbundet ska verka för framflyttad älgjakt i södra Sverige samt att förbundet ska utreda en eventuell återgång till att ha stämman vartannat år.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på print
Dela på email
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...