Men Jägareförbundet tvingas banta

Pengarna som jägarkåren betalar för det statliga jaktkortet går in i viltvårdsfonden. Regeringen har beslutat hur pengarna i viltvårdsfonden ska fördelas under 2007.
Totalt är det 76 miljoner kronor som ska fördelas för att det ska bli en bra viltvård och viltförvaltning. Jägareförbundet får fem miljoner kronor mindre än de räknat med och måste nu dra ned på verksamheten.

– I en aktiv jakt- och viltvård är det viktigt att många deltar. För att viltvården ska kunna bedrivas på ett bra sätt är bland annat kunskap om viltet genom viltforskning och rådgivning viktigt, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

– Det känns värdefullt att kunna bidra med ett beslut som bland annat innebär att kunskaper och erfarenheter från jägarna tas tillvara, tillägger jordbruksministern.

Svenska Jägareförbundet, som har ett allmänt uppdrag att leda delar av viltvården och jakten, får 43,4 miljoner kronor. Det är fem miljoner mindre än vad Jägareförbundet räknat med för verksamheten under 2007. Förbundet, som bad om att få cirka 48 miljoner kronor, måste nu dra ner på en del av verksamheten, enligt generalsekreterare Håkan Weberyd.

Jägarnas Riksförbund, erhåller 5,6 miljoner. Pengarna till Jägarnas Riksförbund ska finansiera rådgivning, utbildning och information i jakt- och viltvårdsfrågor.

17,5 miljoner avsätts till Naturvårdsverket för vilt- och rovdjursforskning.

Dessutom går fyra miljoner kronor till Naturvårdsverket får driften av jägarregistret för jaktkort och jägarexamen.

Ansvaret för registret har tagits över av Naturvårdsverket från Jägareförbundet, som tidigare använde registret för att ragga nya medlemmar bland dem som skaffat jaktkort.

SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, får tre miljoner från viltvårdsfonden för undersökning av dött vilt.

En halv miljon går till Naturskyddsföreningens arbete med att bevara pilgrimsfalk, havsörn och vitryggig hackspett.

Kammarkollegiet erhåller 900 000 kronor för kostnader med jaktkortsblanketter och förvaltning av viltvårdsfonden.

Bildandet av viltvårdsområden, som beslutas av länsstyrelserna, finansieras med 600 000 kronor från fonden.

Dessutom går 700 000 kronor till polisen för att användas till jägare som gör eftersök på statens vilt.