Två knubbsälar sköts i ett naturreservat trots att det var förbjudet. Nu visar det sig att kommunen inte informerat om förbudet.
Foto: Randimal / Shutterstock.com Två knubbsälar sköts i ett naturreservat trots att det var förbjudet. Nu visar det sig att kommunen inte informerat om förbudet.

Missade informera om jaktförbud

För en tid sedan sköts två knubbsälar i ett naturreservat utanför Helsingborg trots att det inte var tillåtet. Nu har det visat sig att kommunen inte informerat om jaktförbudet, skriver Helsingborgs Dagblad.

De två knubbsälarna sköts i Grollegrunda marina naturreservat utanför Helsingborg. Händelsen fick Helsingborgs kommun att vilja få tag på den eller de jägare som skjutit dem, eftersom jakt på säl inte är tillåtet inom naturreservatet.
Det har nu framkommit att kommunen missat att informera om att det är förbjudet att jaga säl i reservatet. Det står inte med i de bestämmelser som allmänheten kan ta ta del av.
– Vi kommer att inleda en process till hösten där vi kommer jobba med att se över föreskrifterna i våra reservat så att de ska vara tydliga, säger Stina Bertilsson-Vuksan, marinbiolog på miljöförvaltningen, till Helsingborgs Dagblad.

”Fanns inte säl där när reglerna sattes”
Enligt Stina Bertilsson-Vuksan skrevs bestämmelserna för flera år sedan, och då var det inte aktuellt med regler kring säljakt då det inte fanns sälar i området.
– Tanken kom aldrig upp att det skulle komma önskemål om skyddsjakt en dag. Det är av den anledningen som jakt inte finns med i föreskrifterna. Tillstånd att idka skyddjakt på knubbsäl har bara funnits sedan 2015 så det är en ny fråga för oss också, säger hon till Helsingborgs Dagblad.