Foto: Shutterstock Länsstyrelsen i Gävleborg föreslår att miniminivån i det södra rovdjursförvaltningsområdet höjs från 5 till 85 vargar.

Myndighetsförslag: Fler vargar behövs i södra Sverige

Länsstyrelsen i Gävleborg vill sänka miniminivån för vargstammen i sin del av landet. För att det ska bli möjligt måste miniminivån höjas rejält i söder, vilket i sin tur betyder att det blir ännu svårare att få möjlighet att besluta om licensjakt där.

Enligt den nu aktuella förvaltningsplanen för varg ska de minst 300 vargar som ska finnas i Sverige fördelas så här mellan rovdjursförvaltningsområdena:

  • Norra – minst 10 vargar.
  • Mellersta – minst 285 vargar.
  • Södra – minst 5 vargar.

Sedan dessa nivåer beslutades, 2019, har dock vargstammens utbredning förändrats. I dag finns det många fler revir i den södra delen av landet. Och nu när förvaltningsplanen ses över tycker länsstyrelsen i Gävleborg att miniminivån i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet ska sänkas rejält.

– Vårt förslag som vi kommer att lämna fram till vårt samverkansråd är att vi drar ner på nivåerna i mellersta till 215 och övriga 85 bör läggas hos det södra förvaltningsområdet för att spegla inventeringsresultatet, säger Sandra Wahlund, chef för viltenheten vid länsstyrelsen i Gävleborg, till SVT Nyheter.

Omfördelning eftersträvas

Det Sandra Wahlund säger är helt i linje med vad Naturvårdsverket skriver till länsstyrelserna i sin vägledning inför översynen av miniminivåerna för rovdjur. I dokumentet står bland annat:

”En fortsatt omfördelning från mellersta till södra rovdjursförvaltningsområdet eftersträvas. Detta i syfte att långsiktigt uppnå politiska mål om spridning och minskad koncentration av vargstammen. Mot bakgrund av det politiska målet om toleransnivåer för skador på ren orsakade av stora rovdjur och nuvarande utbredning av vargpopulationen i Sverige, anser Naturvårdsverket att det inte bör fastställas en miniminivå för varg i norra förvaltningsområdet.”

Enligt tidsplanen ska samverkansråden i de tre rovdjursförvaltningsområdena ha enats om sina förslag till Naturvårdsverket senast den 1 mars, så att Naturvårdsverket under våren kan fastställa nya miniminivåer i respektive rovdjursförvaltningsområde för de kommande fem åren.

Tillräcklig marginal

Miniminivåerna ska tillsammans vara minst 300 vargar, det vill säga referensvärdet som Sverige har rapporterat till EU.

”Målet för förvaltningen bör vara att förvalta populationerna med tillräcklig marginal i förhållande till referensvärdet och miniminivån för arten så att inte referensvärdet äventyras”, skriver Naturvårdsverket i sin vägledning.

Om fördelningen skulle bli så som länsstyrelsen i Gävleborg föreslår, det vill säga att miniminivån i det södra rovdjursförvaltningsområdet ökar från 5 till 85 vargar, så kommer det att motsvara antalet som förra vinterns inventering visade att det fanns i förvaltningsområdet då.

Och blir inventeringsresultatet i söder ungefär detsamma den här vintern kommer det inte att finnas utrymme för licensjakt i söder i januari 2025. För som Naturvårdsverket skriver i sin vägledning:

”En förutsättning för att licensjakt ska kunna komma i fråga är att arten finns i ett antal som överstiger ett förvaltningsområdes miniminivåer. Först då kan Naturvårdsverket delegera möjligheten att besluta om licensjakt till länsstyrelserna inom det aktuella förvaltningsområdet.”