Foto: Jordbruksverket & Lars Johansson/Mostphotos Jordbruksverkets karta över området som ska stängslas in. Alla detaljer kring sträckningen av stängslet är ännu inte klara.

Nästa vecka börjar instängslingen av kärnområdet

Trafikverket kommer att sköta stängslingen runt kärnområdet i den smittade zonen runt Fagersta. Den exakta dragningen av stängslet kommer att bestämmas och byggas i etapper med början nästa vecka.

Under torsdagens pressträff med myndigheterna berättade Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket, att det blir Trafikverket som kommer att utföra stängslingsarbetet, underhålla stängslet och – när det blir aktuellt – avveckla stängslet som ska sättas upp runt kärnområdet i Fagersta.

I området har än så länge 49 döda vildsvin bekräftats vara smittade med afrikansk svinpest.

– Vi är väldigt glada för att Trafikverket har erbjudit sin hjälp i det här arbetet. Med redan upphandlade entreprenörer och arbetssätt för stängsling kan processen gå snabbare, vilket är avgörande i det här skedet, sa hon.

Trafikverket har redan börjat se över befintliga viltstängsel och vid behov reparera dem.

Prioriterade sträckor först

Den exakta dragningen av stängslet bestäms i etapper och kommer att byggas sträcka för sträcka.

– Trafikverket kommer under nästa vecka att börja med vissa prioriterade sträckor, där vi bedömer att risken för att vildsvinen kan ta sig ut är som störst. En prioriterad sträcka är öster om kärnområdet där det finns en känd viltpassage norr om Engelsbergs bruk, beskrev smittskyddschefen.

Eftersom det inte är helt bestämd finns ännu ingen detaljerad karta som visar exakt var stängslet kommer att gå. Men under pressträffen förklarade Katharina Gielen också att det väster om kärnområdet redan finns viltstängsel på de flesta sträckor.

Statsepizootolog Karl Ståhl, på Statens veterinärmedicinska anstalt, kompletterade med informationen:

– I öster kommer stängslet att gå längs en järnväg och sedan finns det några passager i Fagersta, där man vet att vildsvin brukar passera och där det finns industritomter med stängsel som det är hål i. De stängslen kommer att lagas. Det är de prioriterade områden som är identifierade nu.

Knutet metallnät med stolpar

Stängslet kommer att bestå av ett knutet metallnät med stolpar, liknande ett fårstängsel, och vara cirka en meter högt. Vid behov kommer det att vara möjligt att höja stängslet, till exempel om det blir stora snömängder under vintern.

– Det är en avvägning. Man vill ha ett tillräckligt högt stängsel för vildsvinen, samtidigt som man vill att annat klövvilt ska kunna ta sig över. Är stängslet för högt för till exempel älgar finns det en risk att de drar ner stängslet. Vildsvin kan hoppa över en meter om de verkligen vill, men det finns inga incitament som gör att de vill lämna området. Där bedrivs ingen jakt och det finns mat därinne. Och om det behövs går stängslet att höja på några sträckor, beskrev Karl Ståhl.

I nuläget vet myndigheterna inte vad stängslingen kommer att kosta.

– Stängslingen är nästa steg i bekämpningsstrategin. Det handlar om att vi vill stänga inne vildsvin, inte människor. Så det är med stor hänsyn till att inte begränsa för människor som vi bedömer hur stängslet ska dras, lovade Katharina Gielen.