Både JRF-ordföranden Solveig Larsson och förre landsbygdsministern Eskil Erlandsson är överrumplade av beskedet att naturvårdsintresset och ekoturismen ska få fler platser i viltvårdsdelegationerna.
Både JRF-ordföranden Solveig Larsson och förre landsbygdsministern Eskil Erlandsson är överrumplade av beskedet att naturvårdsintresset och ekoturismen ska få fler platser i viltvårdsdelegationerna.

Naturvård får mer makt i viltförvaltning

"Snudd på provokation av regeringen"

Regeringen beslutade på torsdagen att utöka viltförvaltningsdelegationerna med en ny plats för naturvårdsintresset och en ny plats för ekoturismföretagen.
Beslutet tas emot med bestörtning av både förre landsbygdsministern Eskil Erlandsson och Jägarnas Riksförbunds ordförande, Solveig Larsson.

– Obegripligt. Regeringen vill alltså utveckla viltförvaltningen genom att tillsätta fler ledamöter som inte alls har fokus på viltförvaltning, eller rent av motsätter sig alla former av viltförvaltning och jakt, säger JRF-ordföranden, som själv sitter Västerbottens viltförvaltningsdelegation.
För något år sedan träffade hon regeringen och framförde då att delegationerna borde stärkas genom att minska den politiska representationen och stärka representationen av berörda och sakkunniga intressenter.

Praktiska förvaltningsbeslut
Delegationerna är i hög grad förvaltande organ som utifrån direktiv både i lagstiftning och från Naturvårdsverket, samt med ledning av forskning och inventeringar, tar praktiska beslut om exempelvis jakt och förvaltning av klövvilt och stora rovdjur. Detta sedan man vägt in viltskador, skogsskador, trafikproblem och sociala problem med mera.
– Nu ökar man alltså representationen för de som egentligen är rena betraktare, samt tyvärr också ofta okunniga om viltförvaltning, och minskar inflytandet för markägare, jägare och brukare av markerna. Det här kommer att bli mer tungrott. Detta är snudd på en provokation av den rödgröna regeringen, säger Solveig Larsson.

Äganderätten går först
Riksdagsmannen och förre landsbygdsministern Eskil Erlandsson var själv med och införde viltförvaltningsdelegationerna, vars syfte var att flytta ut inflytandet till de direkt berörda av de växande klövvilts- och rovdjursstammarna . Även för honom kom regeringens beslut oväntat, eller för att använda hans exakta uttryck: ”Som en blixt från klar himmel”.
– Nyttjandeintressena måste givetvis ha den makt äganderätten ger, slår Erlandsson fast.

Skogs- och jordbruk väger tyngst
– När vi skapade viltförvaltningsdelegationerna tyckte vi att avvägningen var bra. Man ska självklart lyssna på alla, men äganderätten och nyttjanderätten måste gå först. Jag kan förstå att till exempel ekoturismföretag har synpunkter, men att ställa dem jämsides med skogsbruket eller jordbruket… då talar vi om helt andra storleksordningar.
Eskil Erlandsson varnar också för att den större organisationen kan skada arbetet. Det hela blir tungrott och det kan bli svårt att fatta beslut.

Fakta:
Viltförvaltningsdelegationer finns i varje län och har hittills varit sammansatta av:
5 politiker.
1 ledamot som är expert på trafikfrågor och utses av polisen.
1 ledamot som representerar naturvården.
1 ledamot som representerar jägarna.
1 ledamot som representerar friluftsintresset.
1 ledamot som representerar jordbruket.
1 ledamot som representerar skogsnäringen.
1 ledamot som representerar näringsliv och turism.
I vissa län har också kustnäringarna en ledamot och i andra län har renskötseln en ledamot.
Från 1 april ska två ytterligare ledamöter ingå: En som representerar natur/ekoturismföretagen och ytterligare en som representerar naturvården.