Jägarnas Riksförbund får inte gehör för yrkandet att 96 björnar borde få jagas i hela Dalarna utan områdesindelning. Motiveringen för avslaget i Förvaltningsrätten innebär att det inte borde ses en enda björnunge under årets licensjakt, enligt länets JRF-bas.
Foto: Shutterstock.com Jägarnas Riksförbund får inte gehör för yrkandet att 96 björnar borde få jagas i hela Dalarna utan områdesindelning. Motiveringen för avslaget i Förvaltningsrätten innebär att det inte borde ses en enda björnunge under årets licensjakt, enligt länets JRF-bas.

Nej till jakt på 96 björnar i Dalarna

Förvaltningsrätten i Luleå avslår sammanlagt tre olika överklaganden om årets licensjakt på 48 björnar i Dalarna. Dagen före starten av årets björnjakt kom domen, som bland annat avslår Jägarnas Riksförbunds yrkan att jakten borde utökas till 96 björnar i Dalarna.

JRF yrkade även att kvoten skulle gälla i hela länet. Förvaltningsrätten väljer att gå helt på länsstyrelsens bedömning av björnstammen och att Dalarna har uppåt 350 björnar inför årets jakt, som rivstartade idag med minst 19 björnar fällda före lunch.
Med tanke på björnarnas låga reproduktionstakt skulle 96 fällda björnar göra att länets björnstam hamnar på den fastställda miniminivån, vilket ”inte är förenligt med syftet att långsamt närma sig förvaltningsmålet” på 250-290 björnar.

Då borde det inte finnas några björnungar
Martin Lundgren, ordförande för JRF-distriktet i Dalarna, anser att logiken haltar när det gäller vilket jakttryck länets björnstam tål.
– Intressant att notera att vi sedan 2017 haft en minskning av björnstammen från 453 individer till 350 individer genom jakt 2017 och 2018. Med detta anser man att inga nya björnar finns. Vi bör därför inte se några björnar födda senare än 2016 i årets jakt, kommenterar Martin Lundgren.

Inget gehör för slopad områdesindelning
JRF-distriktet får heller inte gehör för att den totala jaktkvoten ska gälla hela länet, istället för områdesindelad jakt.
”Det är inte förenligt med kravet på selektiv jakt under strängt kontrollerade former då den inte medför möjlighet att styra akten till de områden där den enligt länsstyrelsens bedömning på bästa sätt kan leda till att syftet med jakten uppfylls utan blir beroende av med vilken intensitet jakt kommer att bedrivas i olika områden”, skrivs det i domen.

Idre sameby och Jaktkritikerna
Idre sameby, som vill ha jakt på sex istället för tre björnar i renarnas kalvningsområde, får också sin överklagan avslagen.
Föreningen Jaktkritikerna har en mängd yrkanden. Bland annat krävs att åtlar och löshundsjakt förbjuds, eller att bara spetshundar får användas. Som sista punkt i den långa kravlistan vill den lilla jaktfientliga föreningen att ”det ställs krav på jägarna att besinna sig före de skjuter”.
Samtliga av Jaktkritikernas yrkanden avslås av Förvaltningsrätten i Luleå.