De röda prickarna visar var vargen observerades, precis bredvid Lillboskolan i Edsbyn.
Foto: Ovanåkers kommun De röda prickarna visar var vargen observerades, precis bredvid Lillboskolan i Edsbyn.

Nej till skyddsjakt på varg i Edsbyn

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har avslagit en skyddsjaktsansökan från Ovanåkers kommun. Ansökan gjordes efter att en varg hade observerats nära Lillboskolan i Edsbyn där det vid tillfället fanns barn.

Händelsen ägde rum sent på kvällen fredagen den 16 oktober.
Som skäl till skyddsjaktsansökan anger miljö- och byggchefen Mattias Bergström ”social oro” och att Ovanåkers kommun har fått in ett klagomål. Anmälaren tycker att det inte är okej att vargar är så oskygga att de går nära skola och hus i skymningen.
Skyddsjaktsansökan inkom till länsstyrelsen den 27 oktober och den 29 oktober avslogs den.

”Inte tillräckligt underlag”
Motiveringen i beslutet lyder:
”De uppgifter som kommit in till länsstyrelsen gäller en observation av en varg nära bebyggelse. Utöver denna finns en observation som skulle kunna vara aktuell registrerad i Skandobs. Dessa observationer är inte tillräckligt underlag för att bevilja skyddsjakt baserat på oönskat beteende med hänsyn till allmän hälsa och säkerhet.”
Länsstyrelsen hänvisar till Viltskadecenters definition av en problemvarg och krav på dokumentation som visar att vargen vid upprepade tillfällen och under en längre tid har vistats inom 30 meter från en eller flera människor.