Stövare lever farligt i vargrevir. De problem som vargen innebär för stövarraserna gör att många distrikt inom Stövarklubben stödjer motionen om nej till varg.
Foto: Arkivbild Stövare lever farligt i vargrevir. De problem som vargen innebär för stövarraserna gör att många distrikt inom Stövarklubben stödjer motionen om nej till varg.

Nej till varg sprider sig

Starkt stöd för motion från Stövarklubben Västernorrland

En motion om nej till varg får stöd av många distrikt inom Svenska stövarklubben. Även i de lokalklubbar där man röstat emot motionen finns ett starkt missnöje med den rådande vargpolitiken. Det visar den runtringning Jakt & Jägare gjort.
– Det går inte att kombinera vår verksamhet med en skenande vargstam, säger Peter Rönnkvist, ledamot av Stövarklubben Västernorrland och den som tog initiativ till motionen.

Den första helgen i juni håller håller Svenska stövarklubben stövarfullmäktige och en av motionerna som ska behandlas är nej till varg. Så här lyder motionen i sin helhet:

”Viktig signal”
”Motion om ett tydligt ställningstagande om Nej till varg!
Som jakthundsklubb där verksamheten helt bygger på att våra hundar skall jobba självständigt lösa i skogen, så är närvaron av varg i våra skogar något som kraftigt inskränker och i många fall omöjliggör för våra medlemmar att kunna bedriva denna jaktform.
Att vi som jakthundsklubb tydligt markerar genom att säga NEJ till varg är idag en viktig signal till klubbens medlemmar, att Svenska Stövarklubben inte kan acceptera att någon av våra medlemmar skall behöva ha varg på sin mark.
Säger vi att vi accepterar ett visst antal vargar så säger vi också i samma mening att några av våra betalande medlemmar måste bära den bördan och med det inte kan utnyttja sitt medlemskap som övriga medlemmar.
Det är idag hög tid att vi som jakthundsklubb säger NEJ! Samt är med och påverkar andra jakthundsklubbar att ta samma beslut.
Sollefteå 2015-08-19
För Västernorrlands läns Stövarklubb
Peter Rönnqvist”

”Ingen diskussion”
Norrbotten, Västerbotten och Jämtland har haft sina årsmöten och där blev det bifall till motionen från Västernorrland.
– Den stödjer vi naturligtvis. Det var ingen diskussion på mötet, säger Fredrik Nordin, ordförande i Jämtland.
Dalarna har inte haft årsmöte i distriktet ännu men i Gävleborg röstade mötet för motionen om nej till varg.

”Nu har folk tröttnat”
– Många av oss tycker att man i första hand ska gå på de beslut som regering och riksdag tagit. Men nu har folk tröttnat totalt på vargläget och därför godtog mötet motionen, säger Håkan Holmgren, styrelseledamot i Stövarklubben Gävleborg.
Även i Östergötland, Örebro och Värmland röstade årsmötena för motionen.
– Fortfarande finns det folk som tror att vargen aldrig kommer att komma till dem. Det här är ett accelererande problem och på vårt möte antogs motionen utan diskussion, berättar Christer Andersson, styrelseledamot i Värmland.

Nej i Uppland-Västmanland
I Uppland-Västmanlands stövarklubb är Lars Lundin sekreterare:
– Vi vill också ha nej till varg, men vi tror inte på ett så kategoriskt uttalanden som i motionen. Det ger motståndarna kött på benen och då är det bättre om vi kan samarbeta med LRF och andra organisationer. Det är inte så att vi tycker att varg är något positivt men vi kommer aldrig att få utrota dem. Däremot skulle allmän jakt vara bra, säger Lars Lundin.
I Västergötland och Västsvenska stövarklubben har man inte haft årsmöten ännu men i Västsvenska har styrelsen förordat bifall för motionen.

”Oerhört positiva, men…”
I Smålands stövarklubb, där även Kalmar och Öland ingår, röstade mötet nej.
– Vi är oerhört positiva till nej till varg, men vi avslår motionen eftersom vi tror mer på samarbete med alla som jobbar för så lite varg som möjligt. Vi måste agera tillsammans för att bli starka, säger ordförande Cenneth Quick.

Sympati-ja från Gotland
På Gotland blev det bifall för motionen.
– Vi sympatiserar med de medlemmar som drabbats framförallt i Mellansverige och inte vill ha varg, kommenterar ordförande Tore Timgren.
Vid Skåne-Blekinges årsmöte blev det aldrig något beslut taget om motionen om nej till varg.
– Den allmänna uppfattningen och min personliga uppfattning är att vi inte ska ha varg, men det ses som en utopi. Vi tog faktiskt inget beslut utan nu får vi fundera på hur vi ska hantera saken vid Stövarfullmäktige, säger ordförande i Skåne-Blekinge, Peter Hermansson.

”Kan inte säga ja till varg”
Peter Rönnkvist, som skrev tog initiativ till motionen, har förståelse för de invändningar som kommer från några distrikt.
– Rent politiskt är det kanske lättare att diskutera om man inte har en ren nollvision. Men det blir bara värre och värre i frågan hela tiden och Stövarklubben kan inte säga ja till varg. Den innebär ju att den som får varg på sin mark inte längre kan bedriva verksamheten och då inte har glädje av något medlemskap i föreningen, säger Peter Rönnkvist.