Nej till vargjakt i SNF-enkät

Naturskyddsföreningen (NSF) har gett undersökningsföretaget Yougov i uppdrag att undersöka svenska folkets inställning till varg och vargjakt. Totalt svarade 1 000 personer. 59 procent av   dem vill inte att vargstammen ska minskas genom jakt.

En undersökning som gjorts på uppdrag av Naturskyddsföreningen ställde bland annat frågan ”Den svenska vargstammen består idag enligt Naturvårdsverket av 260-330 individer. Tycker du att vargstammen ska minskas genom jakt?”
Enkäten gick ut till totalt 1000 personer fördelade över hela landet. På riksnivå svarade 50 procent nej på frågan, 21 ja och 19 vet ej.
I norra mellersta Sverige, där bland annat Dalarna ingår, var motsvarande svar 56 procent nej, 28 procent ja och 15 för vet ej.
De som var mest positiva till att jaga varg var personer mellan 55 och 74 år. Bland dem ville 34 procent tillåta jakt, medan 48 procent var emot. Undersökningen visade även att män generellt är mer positivt inställda till vargjakt än kvinnor.

”Slår hål på myten”
Naturskyddsföreningens ordförande MIkael Karlsson anser att resultatet slår hål på myten om att glesbygdsbor tycker illa om vargen. Han anser att det även ger stöd till regeringen att förbjuda licensjakt på varg.
– Tydligare än så kan de knappast få. Ett sådant förbud skulle också motverka att EU-kommissionen drar Sverige inför domstol med miljonböter som följd. Vi vill trots allt hellre att vargfrågan löses på hemmaplan än att trovärdigheten i naturvårdsfrågor ska försvinna i en lång process i EU-domstolen, säger Mikael Karlsson i ett pressmeddelande.