Sammanlagt nio får har dött efter en vargattack i Östergötland. Angreppet skedde antagligen inom Långbogen, det enda vargreviret som finns i länet. Länsstyrelsens viltexperter är lite osäkra på exakt var gränsen går för vargreviret. (Arkivbild)
Foto: Shutterstock.com Sammanlagt nio får har dött efter en vargattack i Östergötland. Angreppet skedde antagligen inom Långbogen, det enda vargreviret som finns i länet. Länsstyrelsens viltexperter är lite osäkra på exakt var gränsen går för vargreviret. (Arkivbild)

Nio får vargdödade i Östergötland

I går fick länsstyrelsen i Östergötland larm om en vargattack mot får cirka sju kilometer norr om Ljungsbro, som ligger precis i utkanten av vargreviret Långbogen, där tiken kan ha fått valpar i vår.

– När besiktningsmannen kom ut i går hittades tre döda får och ett lamm. Sedan upptäcktes fem till lamm som var så svårt skadade att de avlivades, berättar Mia Kjällander på länsstyrelsen.
Hon är vilthandläggare och ansvarig för rovdjursinventeringarna.
Bettskadorna på fåren gör att det inte är någon tvekan om att det var en varg som attackerade de nio fåren.
– Sedan sändes ytterligare en besiktningsman dit, förklarar Mia Kjällander.

Lapptyg och lampor har satts upp
Då handlade om att sätta upp lapptyg och blinkande lampor, som tros kunna skrämma vargen från att återvända till fårhagen.
Fåren tas in på natten, men vistas ute i hagen under dagtid.
Enligt Mia Kjällander söktes det förgäves efter färsk vargspillning i markerna runt angreppsplatsen. Syftet var att få DNA-prov som visar vilken vargindivid som gick till angrepp.

DNA-prover från saliv i såren
Det togs dock salivprover i såren på fåren för att få fram en DNA-analys av vilken varg det var.
– Men vi vet ännu inte om proverna kan ge svar på det. Saliven kan vara för förorenad, säger Mia Kjällander.
DNA-analysen ska göras hos Viltskadecenter på Grimsö som hör till SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).
Ljungsbro ligger väster om sjön Roxen. Norr om sjön ligger Långbogen, Östergötlands enda vargrevir.
Vargparet i Långbogen väntas få valpar i år eftersom tiken har löpt för andra året.
Jakt & Jägare rapporterade om det här:

Antagligen inom länets enda vargrevir
Det är antagligen en av Långbogenvargarna som slog till i Ljungsbro, eftersom vandringsvargar brukar ta omvägar runt vargrevir för att inte hamna i slagsmål med de revirhävdande vargarna.
Det är sannolikt att attacken skedde inom revirets gränser, enligt Mia Kjällander.
– Reviret är troligen större än det område som vi kartlagt med hjälp av DNA-prover, förklarar hon.
Länsstyrelsen har tillgång till ett ekipage med en specialtränad hund som kan spåra varg. Det ekipaget har ännu inte satts in vid Ljungsbro.
– Men skulle det hända något mer kan vi även be om att få hjälp av ett ekipage från Viltskadecenter som är specialiserat på spårning av rovvilt, säger Mia Kjällander.