Miljödirektoratet i Norge fruktar att det om drygt tio år finns 40 000 vildsvin i landet. Enligt en rapport ses vildsvinen bland annat som ett hot ”genom jakten på andra viltarter”.
Foto: Shutterstock.com Miljödirektoratet i Norge fruktar att det om drygt tio år finns 40 000 vildsvin i landet. Enligt en rapport ses vildsvinen bland annat som ett hot ”genom jakten på andra viltarter”.

Norge bävar för 40 000 vildsvin

Vildsvinen har börjat invadera Norge. Inom drygt tio år kan Norge ha cirka 40 000 vildsvin. Konsekvenserna utreds. Det finns farhågor att vildsvinen ”kan utgöra en stor risk för annat liv i naturen”, enligt norska Miljödirektoratet. Förra jaktsäsongen i Sverige blev vildsvinen i sin tur det största högviltet på allvar. Det fälldes drygt 20 800 fler vildsvin än älgar.

Det är Vetenskapskommittén för mat och miljö (VKM) som på två myndigheters uppdrag utrett vad som kan komma att hända. Miljödirektoratet skriver om utredningen här:
Rapporten ska ligga till grund för eventuella åtgärder.
För närvarande är läget för vildsvinspopulationen i Norge som i Sverige på 1980-talet. 

Har cirka 1 000 vildsvin än så länge
Det finns  cirka 1 000 vildsvin i Norge än så länge, främst i gränstrakterna vid Halden och Hedmark. Men endast 140 djur skjuts årligen.
Vildsvinen förökar sig hastigt. Det varma klimatet gynnar tillväxten av vildsvinspopulationerna. Kring år 2030 tros det att Norge kan ha cirka 40 000 vildsvin om inte något görs. Längre fram kan Norge ha över 100 000 vildsvin.

Laddar för förbud mot utfodring
Det är redan tillåtet med jakt på vildsvin året runt i Norge. Nu föreslås utfodringsförbud.
Norrmännen anser att vildsvinen är en främmande art som inte hör hemma i Norge. Det påstås att vildsvinen ”äter allt de kommer över, både med att beta på plantor och genom jakten på andra viltarter”.
Risk finns även att vildsvin kan sprida sjukdomar till tamsvin, konstateras det.

Varnar för att vildsvin släpps ut
Rapporten sammanfattar att vildsvinens utbredning också beror på mänskliga aktiviteter som utfodring och utsättning av vildsvin i markerna. Om detta inte kan stoppas växer stammen.
Fakta om vildsvinens kostnader i Sverige finns i Bondebladet.

Miljardkostnader för svenska jordbrukare
Den årliga kostnaden för svenska jordbrukare som drabbas av vildsvin beräknas till cirka en miljard svenska kronor. Viltolyckor med vildsvin i trafiken kostar cirka 100 miljoner kronor per år.
I Sverige är vildsvinen nu det största högviltet på allvar. Förra jaktsäsongen fälldes cirka 103 000 vildsvin. Det är drygt 20 800 fler än antalet fällda älgar.
I Danmark har i sin tur beslutat att alla vildsvin ska utrotas och det ska byggas ett stängsel mot Tyskland för att försöka stoppa invandringen av fler vildsvin.
Men alla är inte motståndare till fler norska vildsvin. Bondebladet har intervjuat viltkonsulent Webjörn Svendsen i Norges Jeger- og fiskerforbund. Han säger att vildsvinen har kommit till Norge för att stanna och att norrmännen måste lära sig att leva med det nya högviltet.