Foto: Arkiv Staten, inte kommunen, får ha åsikter om vargpopulationen – det är en slutsats som går att dra av en färsk dom från förvaltningsrätten i Linköping.

Ny dom – olagligt att utropa vargfri kommun

Strävan efter en vargfri kommun är opinionsbildning och inget som en kommun får besluta om. Det anser förvaltningsrätten i Linköping som olagligförklarar kommunfullmäktiges målsättning om vargfrihet.

Som Jakt & Jägare har rapporterat om har Chris Dahlqvist, gruppledare för Sverigedemokraterna i Linköping, lagt en motion om att Linköping bör vara en vargfri kommun.

Norr om Roxen

I Östergötland finns sedan tidigare reviret Långbogen, norr om sjön Roxen. Under våren har två ytterligare revir konstaterats – Fågelmossenreviret, som ligger mellan Karlsby och Tjällmo i Motala kommun, och ett revir som går in i Örebro län.

I mitten av maj var Chris Dahlqvist förhoppningsfull då kommunfullmäktige bifallit hans motion om en vargfri kommun.

”Största vinsten”

– Som motionär tycker jag att det är fantastiskt, bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet var emot. Men den största vinsten blir för jägare och boende i trakten som kan får en bättre tillvaro, sa han.

Beskedet resulterade i att kommunstyrelsens ordförande, Kristina Edlund (S), fick i uppdrag att arbeta för en vargfri kommun.

Möttes av kritik

Detta möttes emellertid av kritik. Christer Davidsson, regionansvarig för Svenska Rovdjursföreningen i Östergötland, överklagade beslutet. Han menade att vargen är en statlig angelägenhet och inte något som en kommun har beslutanderätt över.

Men Kristina Edlund ansåg att överklagandet skulle avslås, rapporterar Östgöta Correspondenten.  I en skrivelse till domstolen framförde hon:

Rör och berör

”Överklagandet ska avslås då beslutet inte strider mot lag eller annan författning samt då kommunen har rätt att uttrycka en ståndpunkt gentemot bland annat staten, i frågor som rör och berör kommunen och dess medlemmar, även i sådana frågor där staten har beslutanderätten.”

Nu upphäver förvaltningsrätten kommunfullmäktiges beslut. Rätten understryker dock att man inte har prövat beslutets lämplighet, bara dess lämplighet.

Statlig angelägenhet

Man kommer fram till att det handlar om opinionsbildning och att vargpopulationens utbredning är en statlig angelägenhet ”och därför inte utgör en sådan angelägenhet av allmänt intresse som kommunen ensam får engagera sig i”. 

”Rätt att tycka”

Kommunen kommer inte att överklaga domen och till Östgöta Correspondenten skriver Kristina Edlund:

”Vår utgångspunkt har varit Linköpings kommuns rätt att tycka till i frågor som påverkar Linköpingsborna men där staten har ansvaret. I det här fallet har domstolen gjort en snävare tolkning av den rätten än vad kommunen har gjort. Vi kommer inte att överklaga beslutet”.