Fågelinfluensan har fått fäste hos skånska kalkoner. Nu vill Jordbruksverket att ägare av tamfåglar är uppmärksamma på djurens mående.
Foto: Shutterstock Fågelinfluensan har fått fäste hos skånska kalkoner. Nu vill Jordbruksverket att ägare av tamfåglar är uppmärksamma på djurens mående.

Jakt hotas av fågelinfluensa i Skåne

Fågelinfluensan sprider sig och djurägare i hela landet uppmanas vara uppmärksamma på sina fjäderfäns mående. Veterinär ska kontaktas vid ökad dödlighet, sänkning av äggproduktionen eller nedsatt allmäntillstånd.

Det är Jordbruksverket som går ut med ett pressmeddelande efter att en kalkonbesättning drabbats av fågelinfluensa i sydöstra Skåne. Problemet är att smittan hotar att sprida sig till vilda fåglar, något som bland annat har skett i skånska Lund.

Jakten påverkas
Ett resultat av smittspridningen kan bli att jakt förbjuds i närheten av platser där fågelinfluensa påträffats hos tamfåglar. Också jägarna riskerar att bli sjukdomsbärare som ofrivilligt för med sig smitta från jaktsituationer till tamfågelbesättningar.
De smittade kalkonerna är nu avlivade och anläggningen ska saneras. De virus som nu är aktuella har visat sig vara mycket smittsamma mellan fåglar, men verkar inte kunna smitta människor.

”Stor spridning av fågelinfluensan”
− Vi ser fortsatt en stor spridning av fågelinfluensan i Europa, och det kommer inte som en överraskning att vi får fler fall även i Sverige. Vädret är väldigt gynnsamt för viruset just nu och så länge vi har vinterväder finns det tyvärr risk för fler utbrott. Normalt ser vi en minskning av cirkulerande virus bland vilda fåglar när vi får högre temperaturer och mer solsken, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär vid Jordbruksverket.