En dom från EU-domstolen, som egentligen handlar om illegal utsättning av varg i Rumänien, har landat i att vargar är skyddade var de än befinner sig. Domen påverkar möjligheten att definiera vargfria områden, befarar JRF-basen.
Foto: Privat En dom från EU-domstolen, som egentligen handlar om illegal utsättning av varg i Rumänien, har landat i att vargar är skyddade var de än befinner sig. Domen påverkar möjligheten att definiera vargfria områden, befarar JRF-basen.

Nytt från EU-domstol om vargskydd

EU-domstolen har fastslagit att vilda vargar alltid är skyddade, även om de rör sig utanför sitt normala område. EU-direktivet gäller även om vargen är inne i en stad. Det innebär till exempel att vilda vargar bara får sövas och flyttas sedan en nationell myndighet godkänt att det kan göras undantag från vargskyddet.

EU-domstolen har yttrat sig över ett fall i Rumänien från 2016. Vargar fanns inom ett område nära byn Simon.
Domen finns på svenska här.
Det var djurskyddsaktivister i föreningen DMPA som ryckte ut till byn Simon. De planerade att fånga och omplacera en varg som sedan några dagar var vid en fastighet, där den lekt och ätit med tamhundar.
DMPA driver ett hundstall och tar annars hand om hemlösa hundar för omplaceringar.
Vargen sövdes med en bedövningspil och kånkades i väg till ett fordon, där den placerades i en transportbur för hundar.

Vargen skulle till ett hägn men hamnade i skogen
Avsikten var att vargen sedan skulle släppas ut i ett varghägn i staden Zărnești i Rumänien. Hägnet är för vargar som har räddats från djurparker som inte uppfyller djurskyddskraven.
Men på något märkligt sätt lyckades vargen ta sig ut ur buren under färden och hamnade i en skog som inte var omgärdad av stängsel.

Aktivisterna polisanmäldes
Aktivisternas ganska uppenbara illegala utsättning av varg polisanmäldes i maj 2017.
Enligt rättsfallet handlade det om att det saknades tillstånd för sövning och transport av vargen. Redan den första rumänska domstolen som hade fallet ställde tolkningsfrågor till EU-domstolen om vad som egentligen är ”naturligt utbredningsområde” för vargar.

Vargskyddet har inga gränser i ett EU-land
Domen från EU-domstolen innebär att det egentligen inte finns naturliga områden för vargar. Skyddet av vargar är inte begränsat geografiskt i ett EU-land och gäller lika mycket bland bebyggelse, eller i utkanterna av samhällen.
Det går alltså inte att fånga varg någonstans om det inte görs med stöd av undantagsbestämmelser från en nationell myndighet, till exempel med hänvisning till allmän säkerhet.

JRF-basen befarar vidare konsekvenser
Det påpekas även från EU-domstolen att det är upp till varje EU-land att ha ett regelverk för hur konflikter ska hanteras när vargar ger problem för människor.
Beskedet från EU-domstolen kan få vidare konsekvenser, befarar Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund, JRF.
– Domen påverkar möjligheten att definiera vargfria områden, kommenterar hon.