Finska Jägareförbundet uppskattar man antalet vargar i Finland till mellan 279 och 362, vilket är dubbelt så mycket än vad forskarna anger.

Oenighet om Finlands vargstam

Det har uppstått oenighet om hur många vargar Finland egentligen har. 150-160, anser de finska forskarna. Nu kontrar Finska Jägareförbundet och påstår att landets vargstam är dubbelt så stor.

Den finska vargforskningen utgår från Vilt- och fiskerinäringens forskningsanstalt. Därifrån kom nyligen beräkningar som tyder på att vargstammen i Finland minskat rätt kraftigt. Svenske vargforskaren Olof Liberg har nåtts av rapporterna.

Påstådd illegal jakt
– Det sägs att antalet revir minskat från 26 till 16 och att anledningen främst är illegal jakt, säger Liberg.
Forskarnas officiella siffror är att landet har mellan 150 och 160 vargar, men nu går Finska Jägareförbundet till motoffensiv. I ett pressmeddelandet på förbundets hemsida uppskattar man antalet vargar till mellan 279 och 362.

Egen beräkning
Jägareförbundet har i sina beräkningar dels använt de officiella siffrorna, men också begärt in rapporter från människor som är kontaktpersoner i rovdjursfrågor och de lokala distrikten inom Jägareförbundet. De lokala rapportörerna har räknat vargar som rört sig i deras områden under en tvåveckors-period.
Inom fem områden i landet är Jägareförbundet överens med forskarna, men sedan uppger man också att det finns mellan 144 och 189 vargar som rör sig i gränstrakterna mellan Finland och Ryssland.
Jägareförbundet anser att vargen numera är spridd i så gott som hela Finland.

Mikael Moilanen
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...