tycker vildsvinsforskaren Henrik Thurfjell. Men det håller inte forskarkollegan Gunnar Jansson med om." > "Skjut ledarsuggor", tycker vildsvinsforskaren Henrik Thurfjell. Men det håller inte forskarkollegan Gunnar Jansson med om.
Foto: Shutterstock "Skjut ledarsuggor", tycker vildsvinsforskaren Henrik Thurfjell. Men det håller inte forskarkollegan Gunnar Jansson med om.

Oense om jakt på ledarsuggor

Vildsvinsforskaren Henrik Thurfjell har ett kontroversiellt förslag för att minska vildsvinsstammen i Sverige: Sluta med åtling och skjut ledarsuggor, uppmanar Thurfjell. Men han får mothugg.
– Det där skulle man aldrig kunna tänka sig när det gäller någon annan art. Risken finns att de har kultingar, säger vildsvinsforskaren Gunnar Jansson.

Henrik Thurfjell forskade tidigare på vildsvin i Umeå. Numera jobbar han som rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen i Dalarna. Utspelet om ändrad jaktstrategi på vildsvin gör han i P4 Kalmar.

Thurfjell menar att det är omöjligt att minska stammen om inte ledarsuggor får skjutas. Det är den omfattande åtlingen av vildsvin som gör att suggorna är i så god fysisk kondition, att de föder ungar året om, menar Thurfjell.

”Ledarsuggans roll överdriven”
– Slutar vi mata har de inte kultingar under vintern och då kan man skjuta suggorna utan problem under vintern, säger Henrik Thurfjell till lokalradion.

Thurfjell menar att ledarsuggans roll i vildsvinsflockarna är överdriven.

– I den gamla tyska litteraturen beskrivs hiearkin i vildsvinsgruppen som extremt hiearkisk, men ledarsuggans dominerande och viktiga roll är överdriven, säger Henrik Thurfjell till P4 Kalmar.

LRF hakar på
Han har fått gehör för sitt förslag. P4 Kalmar rapporterar att ordföranden i LRF Sydost, Lars-Ove Johansson, hört av sig. Han berättar för radiostationen att man centralt inom LRF tittar på en ny policy, så att ledarsuggor blir möjliga att skjuta.

Vildsvinsforskaren Gunnar Jansson, verksam vid Grimsö viltforskningsstation, är inte lika entusiastisk över Thurfjells förslag.

Kan ha kultingar
– Det han säger stämmer till viss del. Med stoppad åtling minskar möjligheterna för suggorna att ha ungar året om. Men samtidigt kan man aldrig vara säker på att en sugga går utan kultingar. Vildsvinen har delad vårdnad om sina avkommor, så hennes ungar kan mycket väl gå med någon annan sugga för tillfället, säger Gunnar Jansson.

Så är det när människor gör observationer där de ser en sugga med kanske tolv kultingar. Hon har inte fött alla dem själv, utan agerar fostersugga för tillfället.

De flesta vildsvinen skjuts på åtel
Gunnar Jansson framhåller också att det är just vid åtlar som de allra flesta svenska vildsvin skjuts i dag. Det är alltså på matplatserna jägarna påverkar vildsvinsstammen.

– Om ledarsuggor blir tillåtna att jaga ska den jakten ske under november och december. Då är risken minst för att de har kultingar. Men säker kan man aldrig vara och i det här fallet är det etik det handlar om. Jakt på hondjur som kan ha ungar skulle man aldrig kunna tänka sig när det gäller någon annan art än vildsvinet, säger Gunnar Jansson.