Foto: Shutterstock Frågan om det samiska folkets rätt till jakt- och fiske är brännhet.

Offentlig webbplats öppnad för Renmarkskommitténs dokument

Renmarkskommittén publicerar nu handlingar på en egen webbplats. ”Det som är viktigast för oss att förmedla är att inget är skrivet och klart”, kommenterar huvudsekreterare Lisa Englund Krafft.

Den så kallade Renmarkskommitténs utredning om det samiska folkets rätt till jakt- och fiske inom lappmarksgränsen har väckt starka känslor bland jägare och andra berörda.

Aktuella handlingar

Nu publicerar kommitténs sekretariat aktuella handlingar här inför ett kommittésammanträde den 8 april.

– Det som är viktigast för oss är att informera om att inget är skrivet och klart. Detta är ett beslutsunderlag från sekretariatet till kommittén som sedan beslutar om vad man vill göra med underlaget, säger Lisa Englund Krafft, huvudsekreterare i Renmarkskommittén, till Jakt & Jägare.

”Väljer att publicera”

Hon tillägger:

– Anledningen till att vi väljer att publicera det så här att det är viktiga frågor som många bryr sig om. Det är bra om det blir debatt och diskussion om innehållet.

Senare följer ett kommittéinternat den 9–10 juni. Dessförinnan kommer kommitténs ledamöter och sakkunniga också att ha ett gemensamt möte med kommitténs experter – den 13 maj – för att ledamöterna ska kunna ställa frågor direkt till experterna.