Foto: Mostphotos Nu har kommittén tid på sig fram till slutet av augusti nästa år, sedan måste deluppdraget redovisas.

Utökat regeringsuppdrag om samernas rätt

Renmarkskommitténs uppdrag att utreda rätten till statens mark i norra Sverige utvidgas efter ett regeringsbeslut till att omfatta lokalbefolkningens och andra minoriteters rättigheter. Samtidigt förlängs utredningstiden.

Den så kallade Renmarkskommittén har fått regeringens uppdrag att utreda det samiska folkets rätt till marken, och därmed fisket och jakten, inom lappmarksgränsen.

Kulturella traditioner

Nu har regeringen beslutat om att genom ett tilläggsdirektiv utvidga uppdraget. Förutom samernas rättigheter ska man också ta hänsyn till den övriga lokalbefolkningen, däribland den nationella minoriteten tornedalingar, och deras rättigheter och kulturella traditioner.

– Renmarkskommittén har ett viktigt arbete och nu breddar vi direktiven i enlighet med riksdagens tillkännagivande.  Det är bra att vi nu är i hamn med ett tilläggsdirektiv, kommenterar landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg i ett pressmeddelande.

Ovan odlingsgränsen

Därutöver ska kommittén även föreslå en beslutsordning för försäljning av statens mark på renbetesfjällen ovanför odlingsgränsen.

Efter en begäran från Renmarkskommittén har regeringen också bestämt om en förlängd utredningstid. Senast den 31 augusti 2023 ska uppdraget redovisas.