Foto: Suzanne Fredriksson Härjedalens kommun anser att upplåtelsen av jakt- och fiske även i fortsättningen bör hanteras av Länsstyrelsen och att utredningen bör läggas ner (Arkivbild)

”Lägg ner renmarksutredningen”

Att jägarorganisationerna är kritiska till innehållet i utredningen ”Jakt och fiske i renbetesland” är välkänt. Härjedalens kommun och Destination Funäsfjällen går steget längre och anser att utredningen bör läggas ner.

Renmarkskommitténs arbete har pågått sedan 2021. Att det råder delade meningar om innehållet efter avslutad remissrunda är redan känt. Bland de 95 remissvaren återfinns många kritiska röster, inte minst från JRF och övriga jägarorganisationer vars yttranden kan sammanfattas ”gör om och gör rätt”.

Ingen sedvanerätt

Härjedalens kommun och turistföretagen i Destination Funäsfjällen tar frågan ett steg längre; enligt en artikel i Länstidningen anser de att utredningen ska läggas ner. Härjedalens kommun hänvisar bland annat till Härjedalsdomen 2004 som efter en 14 år lång rättsprocess fastslog att det inte finns sedvanerätt till renbete i Härjedalen.

Fråga för samebyarna

Institutet för mänskliga rättigheter har en annan infallsvinkel. Enligt SVT Sapmi hävdar man att Renmarkskommittén borde ha lämnat ett lagförslag anpassat efter Girjasdomen. Nu lägger man istället bördan på samebyarna att själva driva frågan i domstol.

I maj i år meddelade fyra samebyar, Ran, Sirges, Unna Tjerusj och Baste, att man inte vill vänta på en eventuell lagändring utan stämmer staten för att få samma rättigheter som Girjas.

Länkar till utredningen SOU 2023:46 Jakt och fiske i renbetesland och remissvaren finns här.