Foto: Mostphotos Det har gått fyra år sedan Högsta domstolen meddelade sin dom i det uppmärksammade Girjasmålet. Nu har ytterligare fyra samebyar valt att stämma staten.

Samebyar stämmer staten

Fyra samebyar startar en rättsprocess mot staten för att få ensamrätt till upplåtelse av småviltsjakt och fiske ovan odlingsgränsen. Förhoppningen är att man ska få samma rätt som Girjas enligt den omtalade HD-domen.

Den 28 maj lämnade samebyn Ran, som första sameby i Västerbotten, in en stämningsansökan mot staten.

Egna stämningar

Nu följer same­byarna Sirges, där gruvan Gállok/Kallak planeras, och Unna Tjerusj samt Baste i Norrbotten efter med egna stämningar. I en DN-debattartikel, undertecknad av företrädare för de involverade samebyarna och förbundsordföranden för Svenska Samernas Riksförbund, förklaras bakgrunden.

Bland annat skriver man:

” I en modern rättsstat som Sverige borde det vara självklart att den som innehar en rätt själv också ska få förfoga och besluta över den. Att vi samer inte är kapabla att själva hantera våra egna rättigheter är inte gångbart 2024, utan hör hemma i historieböckerna.”

Misslyckat politik

Avslutningsvis skriver debattörerna att de tycker att politiken har misslyckats med att ”skydda renens livsutrymme i en hårt exploaterad omvärld”. Därför anser man att inget annat återstår än att driva en rättsprocess.