FOTO: MARIE LAGERSTRÖM Renmarkskommitténs arbete fortsätter men kan ta längre tid än beräknat.

Renmarkskommittén anhåller om mer tid för utredning

Renmarkskommittén begär förlängd handläggningstid av regeringen på grund av att uppdraget vuxit och den politiska processen inte kommit i gång än. I stället för att vara klar i november 2022 flaggar man för att det krävs tid till hösten 2023.

Renmarkskommittén har fått regeringens uppdrag att utreda rätten till statens mark, och därmed jakten och fisket, i norra Sverige.

Vill ha förlängning

Nu vill man att utredningstiden ska förlängas och i en hemställan till regeringen anhåller kommittén om att det första delbetänkandet ska vara klart senast den 31 augusti 2023 – i stället för den 21 november 2022.

Som skäl för detta anges att kommittén behöver mer tid för att få fram underlag, att regeringens så kallade tilläggsdirektiv måste hanteras och att kommittén ”behöver mer tid för sina politiska överväganden, utifrån den allmänna föresatsen för parlamentariska kommittéer att så långt det är möjligt söka samförstånd”.

Fler direktiv

I tilläggsdirektivet formuleras att kommittén ”utöver vad som följer av de tidigare direktiven” under sitt arbete också ska ta hänsyn till:

”Förutom samernas rättigheter, även till den övriga lokalbefolkningens, däribland den nationella minoriteten tornedalingar, och övriga invånares kultur, traditioner, intressen och behov av att kunna jaga och fiska samt till näringsverksamhet såsom skogsbruk och turism.”

Och:

”Föreslå en ändamålsenlig beslutsordning för ärenden om försäljning av statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen samt på vilka grunder eventuella upplåtelser och försäljning av statens mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen ska ske.”

Inte avgörande

Renmarkskommitténs huvudsekreterare, Lisa Englund Krafft, understryker att tilläggsdirektiven bidrog men inte var avgörande då ansökan om förlängd tid skickades till regeringen.

– Tilläggsdirektiven kom på förslag från regeringen, men även utan dem skulle det ha behövts mer tid. Inte minst för att den politiska processen ska få ta den tid som krävs.

När kommer besked om huruvida det blir tilläggstid?

– Det är regeringen som beslutar om utökad tid, men en naturlig tidpunkt är väl i samband med att regeringen tar ställning till tilläggsdirektiven. Enligt de uppgifter vi har fått är dessa är för närvarande hos bland annat sametinget för konsultation.