Marker har blivit förstörda och trädgårdar uppbökade. Förra året tog sig vildsvinen till och med in i centrala delar av Norrtälje. Men nu har den utökade jakten utanför tätorten börjat ge resultat.
Foto: Shutterstock Marker har blivit förstörda och trädgårdar uppbökade. Förra året tog sig vildsvinen till och med in i centrala delar av Norrtälje. Men nu har den utökade jakten utanför tätorten börjat ge resultat.

Ökad jakt stoppar Norrtäljes vildsvin

Förra året tog sig vildsvin in i centrala Norrtälje. Men efter att kommunen beslutade om utökade jaktområden har man lyckats hålla vildsvinen borta från tätbebyggt område.

I Norrtälje kommun har antalet vildsvin ökat markant under senare år. Och i takt med det vissa problem. Marker har blivit förstörda och trädgårdar uppbökade. Förra året tog sig grisarna till och med in i centrala delar av staden.

Jakt i naturreservat
Det fick kommunen att i oktober besluta om dispens för vildsvinsjakt i ett naturreservat öster om Norrtälje. Sedan dess har jägare med angränsande marker fått ett utvidgat område att jaga på, vilket har gett önskad effekt.
– Tidigare ringde det folk kontinuerligt om problem med vildsvin i Norrtälje, men sedan jakten började har jag inte fått det, säger Anne Pajula, handläggare på Mark- och exploateringskontoret i Norrtelje Tidning.

Gott om gris
En av jägarna som sedan november har fått jaga i Lindholmens naturreservat är Hans Malmström. Han och de övriga i hans jaktlag har hittills skjutit fyra gyltor. Minst en kväll i veckan sitter de på pass.
– Vi har att göra, det finns väldigt gott om gris. I Hårnacka, som ligger här i närheten, har jägarna skjutit ganska mycket också, beskriver Hans Malmström.

Nytt beslut
Vildsvinen har ökat i omfattning även i den norra delen av Norrtälje tätort. Det fick kommunen att den 19 januari fatta ännu ett beslut om utökad vildsvinsjakt.
– Två angränsande jaktlag i Färsna har fått utökat område att jaga vildsvin på. Vi kan ju inte utrota grisarna, men målet är att hålla dem borta från samhället för där ska de inte vara, kommenterar Anne Pajula i Norrtelje Tidning.
Jakt & Jägare har tidigare rapporterat om vildsvinsinvasionen i Norrtälje här: