Omprövning ger järvjakt

Samebyn Semisjaur Njarg begärde omprövning när länsstyrelsen i Norrbotten tänkte neka skyddsjakt på två järvar. Resultatet blir att två järvar får skjutas.

Minst fem rivna renar har rivits av järv på kort tid. Enligt länsstyrelsens naturbevakare finns att fyra järvar i området, som ligger mellan Hornavan och sjöarna Labbas och Rappen.
Även förra året hade samebyn l svåra förluster av ren i samma område. Om skyddsjakten blir framgångsrik kan renarna blir kvar i området till efter påsk. Sedan flyttas hjorden till fjällen inför kalvningen.