Ungefär en handfull fall av trikinsmittade vildsvin upptäcks varje år i Sverige. (arkivbild)
Foto: Shutterstock Ungefär en handfull fall av trikinsmittade vildsvin upptäcks varje år i Sverige. (arkivbild)

Ovanligt många trikinlarver i vildsvin

Upp till 500 trikinlarver per gram kött har upptäckts i ett vildsvin som nyligen fälldes på Vikbolandet i Östergötland. Enligt SVA:s statistik är det en ovanligt stor mängd trikiner.

– Om man jämför med de prover vi fått in tidigare i år som har varit positiva är det här en gris med väldigt mycket trikiner i, säger Jenny Nilsson på företaget JP Hästveda i Hässleholms kommun, som har analyserade provet, till P4 Östergötland.
Gyltan, som vägde cirka 70 kilo, är det tredje vildsvinet i Östergötland sedan 2007 som vid analys har visat sig vara infekterat av trikiner. Under samma tidsperiod är det bara två vildsvin i hela landet som har haft mer trikiner i sig, enligt statistik från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Ingen anledning till oro
Ungefär en handfull fall av trikinsmittade vildsvin upptäcks varje år i Sverige. Och på SVA anser man inte att den här smittade gyltan ger någon anledning till oro, så länge man testar vildsvinen och ser till så att hela köttstycket vid tillagning uppnår en temperatur på minst 68 grader.
Den sjukdom som kan uppstå hos en människa som smittas av en trikininfektion kallas trikinos och är mycket ovanlig i Sverige. Många larver kan resultera i bland annat återkommande feber, muskelvärk, trötthet och neurologiska symtom. Upptäcks smittan tidigt är den behandlingsbar med bland annat antiparasitmedel.