Överklagan stoppar järvjakt

Rovdjursföreningen lyckas stoppa avlivningen av två järvar i Jämtland. Förvaltningsrätten i Luleå har beslutat om så kallad inhibition och skriver i sitt beslut att länsstyrelsens beslut om skyddsjakt sannolikt kommer att ändras.

Jijnjevaerie sameby är på väg att samla sina renar inför flytten till vinterbetesmarkerna. Rovdjurstrycket i området beskrivs som stort i det fjällnära området och det gör att renhjordarna skingras. Därför beviljade länsstyrelsen i Jämtland skyddsjakt på två järvar.
Rovdjursföreningen har överklagat med argumentet att antalet järvar, enligt inventeringarna, i Sverige idag är cirka 500.
Naturvårdsverket har bestämt att järvarna ska vara minst 600.

Sannolikt att beslutet ändras
Förvaltningsrätten stoppar därför jakten i väntan på att ärendet avgörs slutligt.
”Det kan därför ifrågasättas om järvstammen i Sverige har en gynnsam bevarandestatus och om den beslutade jakten uppfyller samtliga krav som ställs för skyddsjakt.
Mot denna bakgrund bedömer förvaltningsrätten att det är sannolikt att det överklagade beslutet kan komma att ändras. Förutsättningarna för inhibition är därmed uppfyllda. Det överklagade beslutet ska därför tills vidare inte gälla, i avvaktan på att målet avgörs slutligt eller annat beslutats”, skriver förvaltningsrätten i sitt beslut.