Överklagar igen om flyttvargen

Trots att den berömda flyttvargen sannolikt inte lever längre fortsätter hennes ärende att mala i de juridiska kvarnarna. Svenska rovdjursföreningen och Svenska samernas riksförbund hoppas att Högsta förvaltningsdomstolen ska ta upp saken, skriver Folkbladet.

Det nuvarande rättsliga läget är att det var rätt av Naturvårdsverket att bevilja skyddsjakt på den invandrade vargtiken och hanvargen som hon bildade revir med i renskötselområdet i Junsele.
Det var förvaltningsrätten som bedömde att ingen annan lösning än avlivning var möjlig.
Kammarrätten avskrev ärendet när Rovdjursföreningen vände sig dit. Och nu hamnar alltså ärendet i högsta instans.

Vill gå vidare
– Vi vill gå vidare. Vi har investerat mycket i det här och det har blivit en viktig fråga för vargstammens överlevnad i Sverige, säger Svenska rovdjursföreningens generalsekreterare Ann Dahlerus till Folkbladet.
Även på Svenska samernas riksförbund, SSR, vill man att Högsta förvaltningsdomstolen tar sig an ärendet.
– Själva perioden som ärendet gäller har gått ut. Vi driver det här ärendet så långt det går eftersom det har principiell karaktär, säger Jenny Wik-Karlsson, förbundsjurist hos SSR.

Europadomstolen
Hon menar att ärendet kommer att bli vägledande för all skyddsjakt i framtiden.
SSR avser också att driva ärendet till Europadomstolen.
– Det är inte rimligt att det ska ta så lång tid att handlägga ett skyddsjaktsärende. Beslutet hinner då aldrig få någon rättsverkan eftersom den tillåtna tiden för skyddsjakten gått ut, säger Jenny Wik-Karlsson till Folkbladet.
Högsta förvaltningsdomstolen har ännu inte avgjort om det blir prövningsstillstånd. Av alla överklaganden som kommer in tar domstolen upp endast två procent av fallen.
Flyttvargen och hennes partner försvann spårlöst i februari.