Nu är det dags att söka medel ur viltvårdsfonden, ansökningar med koppling mellan jakt och viltvård prioriteras.
Foto: Erik Mandre/Mostphotos Nu är det dags att söka medel ur viltvårdsfonden, ansökningar med koppling mellan jakt och viltvård prioriteras.

Pengar att söka ur viltvårdsfonden

Ideella och riksomfattande organisationer kan nu söka bidrag ur viltvårdsfonden. Bidragen går till verksamheter som främjar viltvården eller till annat som är förenligt med jaktlagen.

Från och med i dag, den 15 februari, går det att från Naturvårdsverket söka pengar ur viltvårdsfonden som finansieras av det statliga jaktkortet. Det är första gången som det nya systemet, som Jakt & Jägare tidigare skrivit om, prövas i praktiken.
Så här kommenterar Jägarnas Riksförbunds förbundsordförande, Solveig Larsson, nyordningen:
– Den nya förordningen ger ett tydligt regelverk där enbart nationella ideella föreningar som uppfyller målsättning med jaktlagen kan söka bidrag. Detta kan alltså ge bättre möjlighet för JRF att erhålla medel utifrån den nytta vi gör för jakten och viltvården i enlighet med jaktlagen.

Olika former för bidrag
Bidragen kan ha två olika utformningar:
Organisationsbidragen ges i förhållande till medlemsantal, geografisk spridning och aktivitetsnivå.
Verksamhetsbidragen ges till stöd för en specifik verksamhet och är förenat med krav på en prestation.
Bland ansökningarna ges företräde till dem som har bäst utsikt att främja viltvården eller liknande ändamål som är förenliga med jaktlagen.
Dessutom kommer ansökningar som syftar till att förverkliga svensk viltförvaltning, som inriktas mot jaktbara arter eller visar på en koppling mellan jakt och viltvård, att prioriteras.

Viktigt hur tidigare medel hanterats
Vid bedömningen av ansökningar kommer den som tidigare fått medel ur viltvårdsfonden att behöva redovisa vad pengarna använts till.
Ansökningsperioden löper under februari och mars, bedömningar och urval sker under april och beslut om vilka som får bidrag meddelas i maj.