Foto: Mostphotos Från jägare till kock och matbord, hela vildsvinskedjan täcks in då ett nytt samverkansprojekt sjösätts.

Pengar för samverkansaktivitet i vildsvinskedjan

En samverkanssatsning ledd av länsstyrelsen i Kronoberg med en bättre vildsvinsförvaltning som mål testas. Bland annat kommer man att bidra ekonomiskt för resekostnader, logi och lokalhyra.

Exempel på samverkansaktiviteter

• En gemensam jakt arrangerad av markägare, jägare i samarbete med en vilthanteringsanläggning eller en kommun.
• Ett seminarium eller en workshop.
• En del av ett större evenemang om det är tydligt avgränsat.

Länsstyrelsen i Kronoberg blir navet i en ny satsning som syftar till en bättre förvaltning av vildsvinen. Jägare, markägare och vilthanteringsanläggningar uppmanas att sända in intresseanmälningar med bäring på samverkan.

Processen underlättas av att det finns ekonomiska medel avsatta för genomförandet av ett antal aktiviteter i hela landet.

Samlas in

Bland annat går det att få ersättning för arvode, förtäring, resekostnader, logi, transport, lokalhyra, information om aktiviteten samt material.

Efter att ha samlat in intresseanmälningar kommer länsstyrelsen i Kronoberg att välja ut några av dem och upphandla dem på sedvanligt vis. Därefter begära Vildsvinsförvaltning i samverkan att få in en offert. Ditt svar på offerten ska innehålla en beskrivning av samverkansaktiviteten och en kostnadsuppskattning.

Tre veckor

De personer och organisationer som slutligen väljs ut får tre veckor på sig att komma med en mera detaljerad offert.

Då aktiviteten genomförts skickas fakturan till länsstyrelsen i Kronoberg tillsammans med underlaget.