Pessinkivargen har fått valpar

Den så kallade Pessinkivargen, som etablerade Galven-reviret tillsammans med en hona, har fått valpar i år. Det visar den DNA-analys som gjorts av spillning som samlats in i reviret.

– DNA-analyserna har gjorts på zooekologiska avdelningen vid Lunds universitet. Att denna invandrade varg nu alltså gått in i aveln i den skandinaviska vargstammen är en naturvårdsmässig sensation som kommer att få vittgående och synnerligen positiva konsekvenser för vargstammen, uppger Olof Liberg på Skandulv i ett pressmeddelande.
Galven-reviret etablerades av Pessinkivargen och honan, som härstammar från Voxnareviret, under säsongen 2007-2008.
Extra koll på reviret
Länsstyrelsen i Gävleborg har fått 140 000 kronor extra för att kunna bevaka vargarna i Galvenreviret, just på grund av hanens exklusiva finsk-ryska gener.
– På lång sikt kommer det att behövas mer genetiskt tillskott än vad den nu invandrade vargen kommer att bidraga med. Men i och med att denna invandrare nu gått in i aveln skjuts den kritiska tidpunkt, när inaveln blir så allvarlig att stammen börjar minska, rejält framåt i tiden. Kanske ökar fristen med 15-20 år. Detta givetvis förutsatt att valpar från detta par överlever och i sin tur går in i aveln, vilket kan förväntas tidigast om två år, uppger Olof Liberg i Dala-Demokraten.